Continentaal goederenvervoer: binnenvaart en spoor

Goederenvervoer binnenvaart licht gestegen

Binnenvaartschepen vervoerden in 2017 bijna 366 miljoen ton goederen, 1 procent meer dan in 2016. De toename komt vooral voor rekening van de aanvoer van goederen uit het buitenland. Deze steeg met 4 procent tot ruim 69 miljoen ton. Maar ook de doorvoer groeide, met 3 procent tot bijna 52 miljoen ton. De afvoer (131 miljoen ton) en het binnenlands vervoer (114 miljoen ton) van goederen over de binnenwateren veranderden maar weinig.

Van de aangevoerde goederen werd bijna 36 miljoen ton in België geladen. Dit is iets meer dan de helft van alle goederen die over de binnenwateren worden aangevoerd. Het betreft voor een groot deel cokes en geraffineerde aardolieproducten: bijna 14 miljoen ton. Van de afgevoerde goederen is het merendeel, ruim 60 procent, bestemd voor Duitsland. In 2017 ging het om bijna 80 miljoen ton. Het waren vooral bulkgoederen zoals ertsen, steenkool en chemische producten.

Binnenvaart
Categorie2016** (mln ton)2017* (mln ton)
Afvoer130,6131,3
Binnenland114,1113,5
Aanvoer66,369,1
Doorvoer50,351,7

Minder vervoerd via het spoor

Het spoorvervoer speelt maar een bescheiden rol in het goederenvervoer in Nederland. In 2017 werd ruim 41 miljoen ton aan goederen over het Nederlandse spoor getransporteerd. Dat was 3 procent minder dan in 2016. De daling kan grotendeels worden toegeschreven aan de afvoer van goederen naar het buitenland. Deze kromp met 9 procent tot bijna 2,5 miljoen ton. Er gingen vooral minder (bulk)goederen naar Duitsland. Ook het binnenlands spoortransport slonk: met 5,5 procent naar 2,7 miljoen ton. Tegenover de afname van de afvoer en het binnenlands vervoer stond de groei van de doorvoer en de aanvoer. Vooral de doorvoer steeg sterk, met 43 procent.

Goederenspoorvervoer
Categorie2016 (mln ton) 2017* (mln ton)
Afvoer27,525
Aanvoer9,910,1
Doorvoer2,43,4
Binnenlands2,92,7

Meeste goederen geladen en gelost in Duitsland

Duitsland is voor het spoortransport veruit het belangrijkste laad- en losland.
In 2017 ging ruim 23 miljoen ton aan goederen via het spoor van en naar Duitsland. Op de tweede plaats komt Italië met een totale aan- en afvoer van ruim 5,3 miljoen ton goederen. Op ruime afstand volgen België, met ruim 1,5 miljoen ton en Tsjechië met een totale aan- en afvoer van bijna 1 miljoen ton goederen.

Aan- en afvoer van goederen via het spoor naar land, 2017
Landaandeel
Duitsland66,7
Italië15,2
België4,4
Tsjechië2,7
Oostenrijk2,4
Overig8,6