© Hollandse Hoogte

Bestelautoverkeer

Meer gereden door bestelauto’s

Nederlandse bestelauto’s reden in 2016 gezamenlijk bijna 17,3 miljard kilometer. Dat zijn er 4,5 procent meer dan in 2015. Het was voor het tweede jaar op rij dat het aantal door bestelauto’s gereden kilometers toenam. De stijging komt vooral door de toename van het aantal bestelauto’s. In 2016 waren het er 3,6 procent meer dan in 2015. Maar ook werd er per bestelauto gemiddeld een iets grotere afstand afgelegd dan in 2015, namelijk 18,3 duizend kilometer.

Bestelauto’s legden in 2016 nog altijd 0,6 miljard minder kilometers af dan in 2008, het jaar waarin de economische crisis begon.

Afgelegde afstand door Nederlandse bestelauto's
 Afgelegde afstand
200617,3
200717,6
200817,9
200917,4
201017,3
201117,1
201216,6
201316,3
201416,3
2015*16,5
2016*17,3

Hoe ouder de bestelauto, hoe minder kilometers

De bestelauto’s van 1 jaar oud leggen gemiddeld de meeste kilometers af, in 2016 waren dat er 30,5 duizend. Met het toenemen van de voertuigleeftijd loopt het jaarkilometrage geleidelijk terug. Zo reden bestelauto’s van 5 jaar oud gemiddeld ruim 21,3 duizend kilometer en die van 9 jaar en ouder nog maar 13,3 duizend kilometer.
De bestelauto’s die in 2016 nieuw werden aangeschaft (de auto’s van 0 jaar oud), legden gemiddeld bijna 17,3 duizend kilometer af. Dat nuljarige bestelauto’s minder kilometers rijden dan eenjarige komt doordat deze auto’s in de loop van het jaar zijn aangeschaft en niet het hele jaar hebben kunnen rijden.

Jaarkilometrage bestelauto's naar leeftijd voertuig, 2016
 Jaarkilometrage
0 jaar 17,3
1 jaar 30,5
2 jaar 27,9
3 jaar 25,8
4 jaar 23,5
5 jaar 21,6
6 jaar 20
7 jaar 18,8
8 jaar 18,1
9 jaar e.o.13,3

Meeste kilometers door bestelauto’s in vervoer en opslag

Met een bestelauto wordt jaarlijks gemiddeld 18,3 duizend kilometer gereden. In de sector vervoer en opslag was het gemiddelde jaarkilometrage in 2015 het hoogst, 30,2 duizend kilometer. In de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten reden bestelauto’s gemiddeld het minst, net iets meer dan 12,6 duizend kilometer. De meeste bestelauto’s worden in de bouwsector gebruikt. Bouwbedrijven reden in 2015 gemiddeld 18,6 duizend kilometer met een bestelauto.

Jaarkilometrage bedrijfsbestelauto's, 2015
 Jaarkilometrage
Vervoer en opslag30,2
Specialistische
zakelijke diensten
20,7
Verhuur en overige
zakelijke diensten
20,6
Industrie20,2
Delfstoffenwinning19,5
Overige dienst-
verlening
19,2
Energievoorziening18,8
ICT18,8
Bouwnijverheid18,6
Waterbedrijven
en afvalbeheer
18,2
Handel18,2
Financiële
dienstverlening
18
Onderwijs16,8
Cultuur, sport
en recreatie
16,5
Gezondheids-
en welzijnszorg
16
Horeca15
Landbouw13,9
Verhuur en handel
onroerend goed
13,5
Overheid12,6