Passagiers wachten bij de haltes op de nieuwe elektrische bussen in Eindhoven.
© Hollandse Hoogte / Chris Pennarts

Bestelauto's, vrachtwagens en bussen

Groei bestelauto’s zet door

In 2017 is het bestelautopark opnieuw gegroeid. Het aantal bestelauto’s steeg met 3,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. De stijgende lijn vanaf 2015 zet hiermee door. Op 1 januari 2018 waren er 883 duizend bestelauto’s. Verreweg de meeste hiervan (94 procent) rijden op diesel. Het aandeel bestelauto’s met LPG als brandstof ligt al jaren rond 2 procent. Elektrische bestelauto’s en CNG-bestelauto’s spelen met een aandeel van 0,6 procent een zeer bescheiden rol. Wel is hun aantal de laatste jaren sterk toegenomen. Op 1 januari 2018 stonden 2,1 duizend elektrische bestelauto’s en 3,6 duizend CNG-bestelauto’s geregistreerd. Dat waren er respectievelijk 39 en 19 procent meer dan begin 2017.

Bestelauto's, 1 januari
 mutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
20081,5
20091,6
2010-0,4
2011-1,3
2012-1,4
2013-2,1
2014-2
2015-0,03
20161,7
20172,9
20183,6
Bron: CBS, RDW

Meer vrachtauto’s en trekkers

Begin 2018 waren er bijna 140 duizend zware vrachtvoertuigen. Hieronder vallen vrachtauto’s (45 procent) en trekkers voor opleggers (55 procent). Vrachtauto’s hebben een vaste laadruimte, van trekkers met een oplegger kan de laadruimte losgekoppeld worden van het voertuig. In 2017 nam het aantal vrachtauto’s na jaren van dalingen toe met 0,7 procent. Tussen 2001 en 2017 slonk het aantal vrachtauto’s met maar liefst 21 duizend voertuigen. Het aantal trekkers voor opleggers steeg voor het derde jaar op rij. Op 1 januari 2018 stonden er ruim 77 duizend geregistreerd, 4 procent meer dan een jaar eerder. In het transport over de weg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van trekkers. Een vrachtauto is gemiddeld dubbel zo oud (12 jaar) als een trekker voor oplegger (6 jaar).

Zware vrachtvoertuigen, 1 januari
 Vrachtauto's (x 1 000)Trekkers voor oplegger (x 1 000)
200875,31372,786
200975,11274,624
201073,36871,56
201171,38671,329
201269,54571,487
201367,09670,422
201465,04671,063
201563,35670,533
201662,43672,245
201762,15574,218
201862,58177,075
Bron: CBS, RDW

Kleine toename aantal bussen

Het aantal bussen steeg in 2017 met 1 procent tot 9,9 duizend. Van de bussen rijden ruim negen op de tien op diesel. Circa 3 procent wordt aangedreven door een elektromotor. Na een lichte daling in 2014 is het aantal elektrische bussen in de jaren daarna gegroeid. Het aantal bussen op aardgas (CNG) nam in 2017 voor het derde opeenvolgende jaar af, met ruim 2 procent. Hiermee kwam het aandeel CNG-bussen begin 2017 onder de 7 procent.

Van de bussen die in 2016 in gebruik waren, was 57 procent een lijndienstbus en 43 procent een touringcar.

Bussen naar brandstof, 1 januari
 Diesel (x 1 000)CNG (x 1 000)Elektriciteit (x 1 000)Benzine, LPG en overige (x 1 000)
200810,80,0880,0570,146
200911,0270,1150,0470,143
201011,0170,4440,0570,116
201110,5940,4780,090,115
201210,2710,5230,0860,106
20139,6060,6710,0870,1
20149,0320,6870,1060,097
20158,770,6870,1050,035
20168,5960,6680,1170,03
20178,9450,6560,1910,03
20188,9260,6420,3210,025
Bron: CBS, RDW

Relevante links