Zeehavens

35 duizend scheepsbezoeken aan Nederlandse zeehavens

In 2015 hebben zeeschepen ruim 35 duizend keer de Nederlandse havens bezocht om hier goederen te lossen of passagiers van boord te laten gaan. Het havengebied van Rotterdam, waartoe ook de havens van Moerdijk, Dordrecht en Vlaardingen behoren, is met bijna 24 duizend bezoeken het meest populair. De zeehavens in het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Velsen/IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad) zijn 5,5 duizend keer bezocht. Vlissingen en Terneuzen hebben in 2015 ruim 3,5 duizend scheepsbezoeken gehad.

Bezoeken van zeeschepen naar haven, 2015
 bezoeken zeeschepen
Rotterdam19,981
Amsterdam5,574
Zeeland Seaports3,408
Vlaardingen1,962
Moerdijk1,449
Groningen
Seaports
0,991
Dordrecht0,556
Den Helder0,555
Overig0,59

Nederlandse havens vaakst bezocht door conventionele vrachtschepen

De meeste schepen die Nederland aandoen zijn vrachtschepen die verschillende soorten ladingen kunnen vervoeren, de zogenaamde conventionele vrachtschepen. Zowel containers, stukgoederen, droge bulkgoederen als auto’s kunnen op dit type schip vervoerd worden. Stukgoederen zijn goederen waarvan de hoeveelheid per stuk wordt opgegeven. Deze goederen worden vervoerd in kisten, kratten, vaten of balen. Bij bulkgoederen (stortgoederen) wordt de hoeveelheid in gewicht opgegeven. In 2015 werden de Nederlandse havens bijna 14 duizend keer door conventionele vrachtschepen bezocht. In vergelijking met 2011 is dit een daling van ruim 12 procent.

Zeeschepen die Nederlandse havens bezoeken
 20112015
Conventionele
vrachtschepen
15,9213,931
Tankers11,14211,337
Containerschepen6,6946,349
Droge bulkcarriers1,8892,148
Overige schepen1,3331,395

Ruwe aardolie goed voor ruim de helft van de aanvoer door tankers

Tankers, schepen die ingericht zijn voor het vervoer van vloeistoffen of gassen, hebben Nederland in 2015 ruim 11 duizend keer bezocht om natte bulkgoederen te lossen. In vergelijking met 2011 is dit een lichte stijging van 1,8 procent. Bij tankers kan er gedacht worden aan olietankers, gastankers, chemicaliëntankers, maar ook aan fruitsaptankers. Ruim de helft van de natte bulk die met tankers wordt aangevoerd, is ruwe aardolie.

Minder, maar grotere containerschepen

Containerschepen doen vooral Rotterdam aan. In 2015 hebben deze schepen ruim 6 duizend keer Nederland aangedaan. In vergelijking met 2011 is dit aantal bezoeken met 5 procent gedaald. Ondanks deze daling, is de hoeveelheid geloste goederen in containers tussen 2011 en 2015 met 4 procent toegenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door de inzet van steeds grotere containerschepen in de zeevaart.

Verder bezochten in 2015 ruim 2 duizend keer droge bulkcarriers de Nederlandse zeehavens. Deze schepen worden gebruikt om bulkgoederen, zoals erts, graan en steenkool, te vervoeren.