Vliegtuigen en binnenschepen

Nederland bezit 270 grote vliegtuigen

De Nederlandse luchtvloot telde eind 2016 bijna 270 grote vliegtuigen die voornamelijk bestemd zijn voor het commerciële vervoer van personen en vracht. De meest voorkomende vliegtuigtypes binnen deze groep zijn de Boeing 737 en de Embraer ERJ. Daarnaast zijn er bijna 710 kleinere vliegtuigen die voornamelijk voor lesvluchten, rondvluchten en privévluchten worden gebruikt. Tevens omvat de vloot 540 micro light toestellen waarmee vooral recreatief wordt gevlogen. Voor het beoefenen van de zweefvliegsport zijn er in Nederland bijna 490 zweefvliegtuigen (zonder motor) en 155 motorzwevers geregistreerd. Verder maakten 430 luchtballonnen, bijna 490 geregistreerde drones en 80 helikopters deel uit van de Nederlandse luchtvloot.

Luchtvloot, 31 december 2016
 aantal
Helicopters 78
Grote vliegtuigen 267
Luchtballonnen 427
Geregistreerde
drones
489
Micro light's 538
Zweefvliegtuigen 646
Kleine vliegtuigen 709

Aantal geregistreerde drones sterk toegenomen

In totaal bestond de Nederlandse luchtvloot eind 2016 uit ruim 3 150 luchtvaartuigen, bijna 340 meer dan in 2015. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de sterke toename van het aantal geregistreerde drones. Dit zijn onbemande vliegtuigjes die op afstand worden bestuurd en die beroepsmatig worden gebruikt, voor onder meer inspecties en door hulpdiensten. Voor het beroepsmatig besturen van deze drones is een brevet voor de piloot nodig. Eind 2012 stonden er nog maar 6 drones geregistreerd, eind 2015 waren dat er 170 en eind 2016 bijna 490.

Geregistreerde drones, 31 december
Geregistreerde drones, 31 december
 drones
20126
201323
201469
2015170
2016489

Binnenvaartschepen steeds groter

In 2016 waren er 5,1 duizend binnenschepen met Nederlandse vlag op de Nederlandse binnenwateren actief voor het transport van goederen. Het betreft steeds grotere schepen. Waar in 2008 nog maar 8 procent van de binnenschepen een laadvermogen had van meer dan 3 duizend ton, was dit aandeel in 2016 gegroeid naar 14 procent. Het aandeel schepen met een laadvermogen van duizend ton of minder daarentegen, nam in deze periode af van ruim 50 naar 45 procent.

Binnenschepen naar laadvermogen
Binnenschepen naar laadvermogen
 3000 ton of meer2000 tot 3000 ton1000 tot 2000 ton Tot 1000 ton
20080,40,91,32,7
20090,50,91,32,7
20100,60,91,32,5
20110,711,32,6
20120,711,22,5
20130,711,22,4
20140,70,91,22,4
20150,70,91,22,3
20160,70,91,22,3

Helft binnenschepen zijn motorvrachtschepen

De helft van de binnenvaartvloot bestaat uit motorvrachtschepen. Deze worden onder meer gebruikt om droge bulkgoederen, zoals kolen en zand, en containers te vervoeren. Droge bulkgoederen en containers kunnen ook in duwbakken worden vervoerd. Deze bakken hebben geen motor en moeten door een duw- of sleepboot worden voortgestuwd. Ruim 20 procent van de Nederlandse binnenschepen zijn duwbakken. Naast deze schepen zijn er nog 824 tankschepen en 724 overige binnenschepen die tot de Nederlandse vloot behoren.