Vervoer over water

Omzet vervoer over water daalt

In 2015 werkten 37 duizend personen in het vervoer over water. Zij houden zich bezig met het vervoer van vracht of passagiers in de zee- of binnenvaart. Er waren in het eerste kwartaal van 2018 ruim 4,7 duizend bedrijven actief in het vervoer over water, waarvan 85 procent in de binnenvaart. Van oudsher zijn er in de binnenvaart veel kleine familiebedrijven. De totale omzet van vervoer over water bedroeg in 2015 bijna 9,3 miljard euro. Hiervan kwam het merendeel, 6,5 miljard euro, voor rekening van de zee- en kustvaart. In 2016 daalde de omzet van vervoer over water met 8,5 procent.

Omzet en werkzame personen vervoer over water, 2015
 Werkzame personen (x 1 000)Netto-omzet (x miljard euro)
Zee- en kustvaart19,46,47
Binnenvaart17,62,791

Omzet binnenvaart onder niveau van voor crisis

In de binnenvaart zijn bijna 4 duizend bedrijven actief die aan bijna 18 duizend personen werkgelegenheid bieden. In de jaren voor de economische crisis is er door binnenvaarders geïnvesteerd in veelal grotere schepen. Mede daardoor is er nu een overcapaciteit aan scheepsruimte ontstaan en staan de vrachttarieven sterk onder druk. Dit is ook terug te zien in de omzet, deze ligt nog steeds lager dan voor de crisis. In 2016 kromp de omzet met 7,5 procent.

Omzet binnenvaart
 mutatie (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
20078
20086,8
2009-17,6
20102,2
201111,7
2012-6,9
2013-0,2
20141,2
20153,8
2016-7,5

Hoog aantal faillissementen in zee- en kustvaart

De zee- en kustvaart is goed voor 715 bedrijven waar ruim 19 duizend personen werken. Tijdens de crisisjaren 2008-2011 daalde de omzet fors, met 27 procent. Daarop volgden drie jaar waarin de omzet weer groeide. In 2016 liep de omzet van de zee- en kustvaart terug met 8,9 procent. Door onder andere overcapaciteit in de markt stonden de tarieven onder druk. Er waren in 2016 veel faillissementen in de zee- en kustvaart. Er gingen 28 bedrijven failliet, meer dan in de drie voorgaande jaren bij elkaar.

Omzet zee- en kustvaart
 mutatie (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
20079
20083,7
2009-20,8
2010-7,9
2011-0,1
20129,8
20134,6
20141,4
2015-0,3
2016-8,9