© Hollandse Hoogte

Vervoer over land

Omzet vervoer over land gestegen

Binnen de sector vervoer en opslag is vervoer over land de belangrijkste branche. Deze is goed voor 46 procent van de bijna 500 duizend werkenden (2015) en ruim de helft van de bijna 41 duizend bedrijven (vierde kwartaal 2017) in de transportsector. De totale omzet bedroeg in 2015 bijna 27 miljard euro.
In 2016 groeide de omzet van vervoer over land met 3 procent. In alle deelbranches nam de omzet toe. Het meest steeg deze bij de verhuisbedrijven (+10 procent), gevolgd door het taxivervoer (+3,3 procent).

Omzetontwikkeling vervoer over land, 2016
 omzetontwikkeling
Vervoer over land3
Verhuisvervoer10
Vervoer per taxi3,3
Goederenweg-
vervoer
2,7
Overig personen-
vervoer over
de weg
2,2

Omzet goederenwegvervoer hoger dan voor de crisis

Het goederenwegvervoer is de grootste deelbranche binnen het vervoer over land. Hier zijn ruim 10 duizend bedrijven actief die aan 134 duizend mensen werkgelegenheid bieden. In 2015 werd bijna 20 miljard euro aan omzet behaald, een kwart van de totale omzet van de transportsector.
De omzet van het goederenwegvervoer daalde in 2009 fors tijdens de crisis. Sindsdien is de omzet vrijwel elk jaar weer gestegen. Inmiddels ligt deze alweer boven het niveau van voor de crisis.

Omzetontwikkeling goederenwegvervoer
 omzetontwikkeling goederenwegvervoer
2007105,5
2008109,8
200997
2010100
2011104,9
2012107,1
2013106
2014109,9
2015113,3
2016116,4

Meer omzet voor verhuizers

Het verhuisvervoer vormt met een jaaromzet van 550 miljoen euro in 2015 een kleine deelbranche binnen het vervoer over land. Tijdens de crisis stortte de woningmarkt in en daarmee ook de omzet voor de verhuizers. Het dieptepunt werd bereikt in 2013, toen de omzet 27 procent lager lag was dan in 2008 voor de malaise op de woningmarkt begon. Nu de economie en de huizenmarkt weer aantrekken, heeft dit ook zijn weerslag op de verhuizers. Sinds 2014 neemt hun omzet weer toe. In 2016 bedroeg de stijging 10 procent. Wel blijft de omzetgroei achter bij de woningverkopen. Terwijl het aantal verkochte woningen in 2016 bijna 18 procent boven het niveau in 2008 lag, was de omzet van de verhuizers 9 procent hoger.

Omzetontwikkeling verhuisvervoer
 Omzetontwikkeling verhuisvervoer
2007126,3
2008131,6
2009106,2
2010100
2011100,7
201298,6
201396,1
2014100
2015107,9
2016118,7

Omzetten taxi’s uit contractvervoer onder druk

In het taxivervoer zijn ongeveer 43 duizend mensen werkzaam en er wordt voor ongeveer 1,6 miljard euro aan omzet behaald. Bedrijven in deze deelbranche richten zich niet alleen op het straattaxivervoer, maar genereren vooral veel inkomsten uit het contractvervoer, zoals gehandicaptenvervoer, schoolvervoer en zittend ziekenvervoer. Door bezuinigingen bij de overheid staan de omzetten uit dit vervoer onder druk. Het contractvervoer namelijk wordt aan de hand van inschrijving gegund aan de vervoerder met de gunstigste prijs/service verhouding en de onderlinge concurrentie is groot. Toch is in 2016 is de totale omzet na drie jaar van dalingen weer toegenomen.

Omzetontwikkeling vervoer per taxi
 omzetontwikkeling vervoer per taxi
200789,6
200895,2
200998,7
2010100
2011100,9
2012103,3
2013100,3
201493,4
201593
201696,1