Verkeersdoden naar kenmerken

Meeste verkeersdoden zijn mannen

Mannen komen vaker om in het verkeer dan vrouwen. Het aandeel mannelijke verkeersdoden schommelt al jaren tussen de 70 en de 75 procent. In 2016 stierven 458 mannen en 171 vrouwen als gevolg van een verkeersongeval. Ten opzichte van 2015 is bij vrouwen het aantal slachtoffers met 8 toegenomen, terwijl dit bij mannen gelijk bleef. Het aandeel mannen onder de verkeersdoden is met rond de 80 procent vooral hoog in de leeftijd van 15 tot 50 jaar, maar ook in de oudere leeftijdsgroepen zijn de mannen in de meerderheid. Alleen onder kinderen tot 15 jaar is er geen verschil tussen het aantal omgekomen mannen en vrouwen. In deze leeftijdscategorie is het aantal verkeersdoden het laagst: 12 in 2016.

Aandeel mannen onder verkeersdoden naar leeftijd, 2016
 Aandeel mannelijke verkeersdoden
Tot 15 jaar50
15 tot 20 jaar84
20 tot 30 jaar78
30 tot 40 jaar81
40 tot 50 jaar82
50 tot 60 jaar69
60 tot 70 jaar69
70 tot 80 jaar63
80 jaar en ouder73

Tachtigplussers kwetsbare verkeersdeelnemers

Sinds 2006 is binnen alle leeftijdsgroepen het aantal verkeersdoden gedaald, behalve onder ouderen van 80 jaar of ouder. In deze groep steeg het aantal dodelijk verongelukten van 98 in 2006 tot 135 in 2016. Ook het aantal 80-plussers in de bevolking nam in deze periode toe, de stijging was echter met 28 procent minder hoog dan de toename van het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep (38 procent). De mortaliteit, oftewel het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per 100 duizend inwoners, groeide bij de 80-plussers van 16,7 in 2006 naar 18,0 in 2016. Hiermee is de mortaliteit in deze leeftijd het hoogst van alle leeftijdsgoepen. In de andere leeftijdsgroepen liep de mortaliteit de afgelopen 10 jaar terug.

Verkeersdoden naar leeftijd
 20062016
Tot 15 jaar1,20,4
15 tot 20 jaar6,53
20 tot 30 jaar74,6
30 tot 40 jaar3,72,4
40 tot 50 jaar4,52,3
50 tot 60 jaar3,53,3
60 tot 70 jaar5,93,6
70 tot 80 jaar9,67,2
80 jaar en ouder16,718

Veel dodelijke slachtoffers met auto en fiets

Veruit de meeste 70-plussers die omkomen in het verkeer hebben een ongeval gehad op de fiets: 5,3 op de 100 duizend in 2016. Ook onder 50- tot 70-jarigen komen naast het relatief hoge aantal slachtoffers onder inzittenden van een personenauto ook dodelijke fietsongevallen betrekkelijk vaak voor. Behalve onder fietsers vallen onder verkeersdeelnemers van 70 jaar en ouder ook relatief veel verkeersdoden onder inzittenden van een personenauto, bestuurders van een gemotoriseerd invalidevoertuig en voetgangers. Tussen de 15 en de 50 jaar maakt het verkeer de meeste dodelijke slachtoffers onder inzittenden van een auto.

Verkeersdoden naar vervoermiddel en leeftijd, 2016
 VoetgangerFietsBrom- en snorfiets en brommobielInvalidevoertuigMotorfietsPersonenauto
Tot 15 jr0,070,210000,14
15 tot 30 jr0,220,480,4100,512,25
30 tot 50 jr0,140,360,180,020,361,04
50 tot 70 jr0,180,970,260,180,291,32
70+1,375,30,541,4202,45

Relevante links