© Hollandse Hoogte

Goederenvervoer in Nederland

Stijging binnenlands en grensoverschrijdend vervoer

De omvang van het goederenvervoer in Nederland, door binnen- en buitenlandse vervoerders, is in 2015 gestegen naar een recordhoogte van 1,64 miljard ton. Zowel het grensoverschrijdend als het binnenlands vervoer steeg met 1,3 procent. Vooral de aan- en afvoer van goederen via zeeschepen nam toe. Maar ook het spoor- en wegvervoer groeiden , terwijl het transport via de binnenvaart en de lucht afnamen.

Het grootste deel van de vervoerde goederen kwam uit of ging naar het buitenland: respectievelijk 565 miljoen en 445 miljoen ton. Het grensoverschrijdend vervoer is sinds 2000 met bijna 30 procent toegenomen. De binnenlandse goederenstroom (goederen die geladen èn gelost zijn binnen Nederland) is sinds de eeuwwisseling maar met 3 procent gegroeid. Het verschil in groei weerspiegelt de ontwikkeling van de internationale handel versus die van de binnenlandse bestedingen. Zo is sinds 2000 de export van goederen ruim anderhalf keer zo groot geworden, terwijl huishouden maar 2 procent meer goederen aanschaften.

Goederen meest via zeeschepen de grens over

Het grootste deel van het grensoverschrijdend vervoer, 59 procent, ging per zeeschip. In 2015 nam het vervoer door de zeevaart toe met 23 miljoen ton tot 594 miljoen ton. Binnenvaartschepen en vrachtwagens zijn minder grensoverschrijdend gaan vervoeren. De binnenvaart was daarmee nog goed voor 20 procent van het totale grensoverschrijdende vervoer, via de weg werd nog 17 procent getransporteerd. Een klein deel van de goederen ging over het spoor, waarvan het grootste deel naar het buitenland. Het gewicht van de goederen die door de lucht worden vervoerd (1,6 miljoen ton in 2015) is vergeleken met de andere modaliteiten verwaarloosbaar. Dit zijn wel vaak duurdere goederen.

Binnen Nederland ging 82 procent van het vervoer over de weg. De binnenvaart nam 18 procent van de binnenlandse goederenstroom voor haar rekening, het spoorvervoer minder dan 1 procent.