Economische betekenis van de transportsector

Meeste banen bij transport over land

De transportsector is van groot belang voor de Nederlandse economie. Tot deze sector behoort het beroepsmatige vervoer van goederen en personen, maar ook de aanvullende diensten voor het vervoer, zoals opslag, expeditie en lucht- en zeehavens.
Wanneer wordt gekeken naar het aantal werkzame personen en het aantal bedrijven dan blijkt het vervoer over land het grootst te zijn. Zo’n 46 procent van de bijna 500 duizend personen in de transportsector in 2015 was hier werkzaam. Van de 39,6 duizend bedrijven in de transportsector in het tweede kwartaal van 2017, was de helft actief in het vervoer over land. De meeste omzet, 28 miljard euro, werd echter in 2015 behaald door de opslag en dienstverlening voor vervoer waar 121 duizend personen werkten.

Omzet en werkzame personen transportsector, 2015
 Werkzame personen (x duizend)Netto-omzet (x miljard euro)
Vervoer over land225,926,8
Opslag,
dienstverlening
voor vervoer
120,628
Post en koeriers82,25,3
Vervoer door de
lucht
30,111,2
Vervoer over water379,3

Aantal faillissementen transportsector vrijwel gelijk

In 2016 gingen 239 bedrijven in de transportsector failliet. Dat zijn er 5 minder dan een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de sector daalt sinds 2012. In het vervoer over land lag het aantal faillissementen fors lager dan in 2015. Bij het vervoer over water, opslag en dienstverlening voor vervoer en bij de post- en koeriersdiensten was het aantal faillissementen in 2016 juist hoger.

Uitgesproken faillissementen transportsector
 Vervoer door de luchtVervoer over waterPost en koeriersOpslag, dienstverlening voor vervoerVervoer over land
20104163362242
201110193468199
20124418675285
20131305893253
20141165257215
20154152833164
20161323949118

Lichte daling omzet transportsector in 2016

Er werd in 2016 door de transportbedrijven 0,3 procent minder omgezet dan in 2015. Bij het vervoer over water liep de omzet het meest terug : -8,5 procent. Maar ook bij de opslag en dienstverlening voor vervoer, en het vervoer door de lucht was er sprake van dalingen. De sterkste toename was te zien bij het vervoer over land (+3 procent), gevolgd door de post- en koeriersdiensten (+2,2 procent).

Omzetontwikkeling transportsector, 2016
 2016*
Transportsector -0,3
Vervoer over land3
Post en koeriers2,2
Opslag,
dienstverlening
voor vervoer
-0,9
Vervoer door
de lucht
-2,3
Vervoer over water-8,5

Stijging omzet post- en koeriersbedrijven

De omzet bij de post- en koeriersbedrijven is de laatste vijf jaar gestegen naar ruim 5 miljard euro. Consumenten doen steeds meer aankopen via internet, wat zorgt voor bedrijvigheid bij de koeriers. Bij post- en koeriersbedrijven werkten in 2015 ruim 82 duizend mensen.

Omzetontwikkeling post en koeriers
 index
2010100
201198,9
201299,4
2013100
2014104,8
2015107,6
2016*110