Doden en gewonden in het wegverkeer

Aantal verkeersdoden in 2016 opnieuw toegenomen

Het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop is in 2016 voor het tweede opeenvolgende jaar gestegen tot 629. Hiermee waren er 10 procent meer verkeersdoden dan in 2014. In de voorgaande jaren vertoonde het aantal verkeersdoden steeds een dalende lijn. Tussen 2000 en 2014 halveerde het aantal doden in het verkeer bijna. Het geschatte aantal ernstig gewonden in het verkeer nam in 15 jaar met 30 procent toe tot 21 300 in 2015. Dit is het hoogste aantal sinds begin deze eeuw.

Verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in Nederland
 Verkeersdoden (linkeras)Ernstig verkeersgewonden (rechteras)
2000116616510
2001108316010
2002106616090
2003108816520
200488116180
200581716000
200681115420
200779116640
200875017610
200972018870
201064019100
201166119700
201265019500
201357018800
201457020700
201562121300
2016629

Bijna verdubbeling verkeersdoden bestel- en vrachtauto

Vooral onder inzittenden van een bestel- of vrachtauto is de afgelopen twee jaar het aantal verkeersdoden naar verhouding flink gestegen: van 15 personen in 2014 tot 29 in 2016. Ook groeide het aantal dodelijk verongelukten onder inzittenden van een personenauto en onder berijders van een gemotoriseerd voertuig voor invaliden, zoals een scootmobiel. Onder motorrijders en onder degenen die zich op een brom- , snorfiets of brommobiel verplaatsen, liep het aantal verkeersdoden sinds 2014 juist terug. De meeste dodelijke verkeersslachtoffers vallen onder inzittenden van een personenauto en onder fietsers. In 2016 waren ze goed voor respectievelijk 37 en 30 procent van alle verkeersdoden.

Verkeersdoden naar vervoerswijze
 20142016
Personenauto187231
Fiets185189
Voetganger4951
Motorfiets5545
Brom- en snorfiets
en brommobiel
4744
Gemotoriseerd
invalidenvoertuig
2738
Bestelauto,
vrachtwagen
1529

Hoog aandeel verkeersdoden onder jonge autobestuurders

Van de 231 inzittenden van een personenauto die in 2016 omkwamen in het verkeer, zaten acht op de tien achter het stuur. De overigen waren passagier. Onder jongeren van 18 tot 25 jaar en ouderen van 75 jaar en ouder is het aandeel omgekomen automobilisten het hoogst. Dat is opvallend, omdat in deze leeftijdsgroepen het autobezit relatief laag is en er gemiddeld maar betrekkelijke korte afstanden per dag als autobestuurder afgelegd worden. Zo reden jongeren de afgelopen vijf jaar gemiddeld 12 kilometer en 75-plussers 5 kilometer per dag met de auto. In de leeftijdsgroepen tussen de 25 en de 65 jaar was dat gemiddeld meer dan 21 kilometer.

Omgekomen automobilisten naar leeftijd, 2012/2016
 Omgekomen automobilisten per
1 000 inwoners (linkeras)
Autokilometers per persoon per dag
(rechteras)
18-24 jr2,612
25-34 jr1,424
35-49 jr0,926
50-64 jr0,921
65-74 jr0,912
75+2,15