Dienstverlening voor vervoer

Hoogste omzet en meeste werkenden bij expediteurs

In Nederland zijn ruim 7,9 duizend bedrijven actief in de opslag of dienstverlening voor vervoer. Hieronder vallen bijvoorbeeld expediteurs, bedrijven die goederen opslaan en zee- en luchthavens.
Zowel wat betreft het aantal werkzame personen, alsook qua omzet vormen de expediteurs de voornaamste groep in de dienstverlening voor transport. Van de 121 duizend personen die in 2015 werkzaam waren in de opslag of dienstverlening voor vervoer, werkten er bijna 59 duizend bij expediteurs. De omzet van de expediteurs bedroeg dat jaar ruim 16 miljard euro, 58 procent van de gehele omzet van opslag en dienstverlening voor transport. Expediteurs zijn belangrijke schakels tussen de verlader (degene die de goederen verzendt) en de vervoerder (bijvoorbeeld een rederij of wegvervoerder). Expediteurs zorgen onder andere voor de douaneafhandeling, vergunningen en de facturering.

Omzet en werkzame personen opslag en dienstverlening voor vervoer, 2015
 Werkzame personen (x duizend)Netto-omzet (x miljard euro)
Expediteurs58,916,119
Opslag22,54,214
Laad-, los- en
overslagbedrijven
15,13,182
Dienstverlening
landvervoer
11,31,191
Dienstverlening
luchtvaart
7,11,743
Dienstverlening
scheepvaart
5,71,509

Lagere omzet opslag en dienstverlening

In 2016 was de totale omzet van de bedrijven in de opslag of dienstverlening voor vervoer 0,9 procent lager dan in 2015. De omzet kromp het meest (-5,8 procent) bij de laad-, los- en overslagbedrijven. Daarnaast liep ook bij de scheepvaartdienstverleners, de opslagbedrijven en de expediteurs de omzet terug. Daartegenover stond dat de dienstverleners voor het landvervoer 10 procent meer omzet behaalden dan een jaar eerder. Ook de omzet van de dienstverlening voor de luchtvaart nam toe, met 0,7 procent.

Omzetontwikkeling opslag en dienstverlening voor vervoer, 2016
 omzetontwikkeling
Dienstverlening
landvervoer
10
Dienstverlening
luchtvaart
0,7
Expediteurs-0,4
Opslag-1,5
Dienstverlening
scheepvaart
-2,8
Laad-, los- en
overslagbedrijven
-5,8

Stijging omzet en passagiers luchthavens

In 2016 maakten ruim 70 miljoen reizigers gebruik van de Nederlandse luchthavens, 9 procent meer dan een jaar eerder. Het gewicht van de afgehandelde luchtvracht steeg met 2,5 procent naar ruim 1,7 miljoen ton. In het derde kwartaal is doorgaans de meeste bedrijvigheid op de luchthavens. In deze periode worden veel reizigers van en naar vakantiebestemmingen vervoerd. De omzet ligt daardoor elk jaar in het derde kwartaal hoger dan in de andere kwartalen.

Omzet dienstverlening vervoer door de lucht en aantal passagiers op luchthavens
 OmzetPassagiers
2011 I91,2107,9
2011 II114,6118,3
2011 III123,1110,1
2011 IV107,2106,6
2012 I92,9115,7
2012 II117,2121,3
2012 III128,3112,6
2012 IV109,5109,1
2013 I99,3117,4
2013 II124,7129,1
2013 III133,4117,3
2013 IV115,2114,1
2014 I100,3123,7
2014 II129,6135
2014 III140122,5
2014 IV119,4120,6
2015 I105,8128,7
2015 II133,2143,4
2015 III144,8130,3
2015 IV128,7129,3
2016 I112,1144,5
2016 II132,3152,4
2016 III143,4140,3
2016 IV128,3142,2