Continentaal goederenvervoer: binnenvaart en spoor

Goederenvervoer binnenvaart licht gestegen

Binnenvaartschepen vervoerden in 2016 bijna 366 miljoen ton goederen, een stijging van 1,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. De groei komt geheel voor rekening van het binnenlands vervoer en de doorvoer. Het bilateraal vervoer via de binnenvaart daalde met 1,1 procent, tot bijna 200 miljoen ton. Van het bilateraal vervoer bestaat twee derde uit afvoer vanuit Nederland naar het buitenland. In 2016 werd er 3,4 procent minder goederen afgevoerd.

Goederenvervoer binnenvaart
 DoorvoerAfvoerAanvoerBinnenlands
201546,1137,164,3112,4
2016*51,2132,566,7115,1

Meeste goederen binnenvaart naar Duitsland

Ruim 60 procent van de goederen die over de binnenwateren worden afgevoerd, is bestemd voor Duitsland. In 2016 ging het om bijna 82 miljoen ton. Dit waren vooral bulkgoederen zoals ertsen, steenkool en chemische producten. België is goed voor ruim een derde van de afvoer via de binnenvaart. Van de aanvoer komt iets meer dan de helft -bijna 34 miljoen ton in 2016- uit België.

Afvoer goederen via de binnenvaart naar Duitsland, 2016*
 Aandeel
Ertsen en andere
delfstoffen
33,1
Steenkool, ruwe
aardolie e.d.
30
Overige goederen14,7
Cokes en geraffi-
neerde aardolie-
producten
14,2
Chemicaliën8

Meer goederen aan- en afgevoerd via spoor

Het goederenvervoer per spoor van en naar Nederland is in 2016 toegenomen tot ruim 37 miljoen ton. Dit internationale vervoer was goed voor 88 procent van het totale vervoer per spoor. Binnenlands werd bijna 3 miljoen ton aan goederen met de trein getransporteerd, 7,7 procent minder dan in 2015.

Sterke groei spoortransport van en naar Italië en Tsjechië

Duitsland is voor het spoortransport veruit het belangrijkste herkomst- en bestemmingsland. In 2016 ging bijna 25 miljoen ton aan goederen met de trein van en naar Duitsland, een vijfde meer dan in 2010. Op de tweede plaats komt Italië. Tussen 2010 en 2016 groeiden de vervoersvolumes per spoor van en naar Italië met meer dan 80 procent tot 5,7 miljoen ton. Een andere sterke stijger is Tsjechië. In 2010 werd nog 0,6 miljoen aan goederen over het spoor van en naar Tsjechië vervoerd, in 2016 was dat 2 miljoen ton. Hiermee is Tsjechië inmiddels de derde spoorvervoerpartner van Nederland, nog voor België.

Aan- en afvoer van goederen via het spoor
 20102016*
Duitsland20,624,6
Italië3,15,7
Tsjechië0,62
België1,31,7
Overig0,61,3
Oostenrijk0,90,9
Zwitserland0,80,8
Frankrijk0,60,4