Brandstofverbruik wegvoertuigen

Benzineverbruik stijgt

De afzet van benzine voor het wegverkeer is in 2016 voor het tweede jaar op rij gestegen, met 2,6 procent. Hoewel de verkochte benzineauto’s al jaren zuiniger worden, neemt het aantal afgelegde kilometers door benzineauto’s nog altijd toe. De belangrijkste reden hiervoor is de aantrekkende economie. Daarnaast speelt bij de hogere afzet van benzine ook een rol dat de prijsverschillen met de buurlanden de afgelopen twee jaar kleiner zijn geworden. Hierdoor werd er in de grensstreken minder benzine over de grens en meer in Nederland getankt.

Verbruik diesel en lpg daalt

Het dieselverbruik daalde in 2016 met 1,1 procent. Dit verbruik vertoont al sinds 2009 een dalende lijn. Dit komt onder meer doordat dieselauto’s evenals benzineauto’s steeds zuiniger zijn geworden. Maar ook is het aantal gereden kilometers door bestelauto’s en zware vrachtauto’s, die grotendeels op diesel rijden, de afgelopen jaren verminderd.

Afzet benzine, diesel en autogas (lpg) voor het wegverkeer
 DieselMotorbenzineAutogas (lpg)
200067363945558
200168144083518
200269454141501
200371634170438
200473314135435
200575234103415
200677724171399
200778544184336
200879134174341
200974034171340
201074174168318
201175004235287
201272734039282
201367663934265
201463423829204
2015*63433894182
2016*62693989172

Het verbruik van lpg als autobrandstof is in 2016 met 5 procent gedaald. Sinds de eeuwwisseling loopt de afzet bijna ieder jaar terug. In 2016 bedroeg het verbruik van lpg nog maar 30 procent van dat in 2000. Aan lpg-inbouw kleven nadelen zoals het inleveren van bagageruimte en het vervallen van de fabrieksgarantie wanneer op lpg wordt gereden. Voor zakelijke rijders is diesel bovendien economischer geworden.

Aardgas en elektriciteit in opkomst

De elektrische auto is sterk in opmars, mede door de fiscale stimulering. Tussen begin 2015 en begin 2017 groeide het aantal elektrische en (plug-in) hybride personenauto’s met 57 procent. Daarnaast is ook rijden op gecomprimeerd aardgas (CNG) in opkomst. Aardgas is goedkoop en heeft een lage CO2 uitstoot. Nadelen zijn de beperkte verkrijgbaarheid en de lage energiedichtheid waardoor een grotere tank nodig is bij gelijke actieradius. Sinds 2015 kan er ook vloeibaar aardgas getankt worden, daarvoor hoeft de aardgastank minder groot te zijn. Het aandeel van elektriciteit en aardgas in de totale afzet is met 0,02 procent nog altijd klein en is in 2016 niet verder gestegen.

Afzet aardgas en electriciteit voor het wegverkeer
 AardgasElektriciteit
20100,50
20110,60,1
20120,70,1
20131,10,1
20141,40,5
2015*1,50,7
2016*1,50,7

Minder vloeibare biobrandstof bijgemengd

Het verbruik van vloeibare biotransportbrandstoffen voor het wegvervoer is in 2016 met 20 procent gedaald. Ook in 2015 was er sprake van een afname. Belangrijke oorzaak is een verandering in de regelgeving voor biobrandstoffen. In de Nederlandse wetgeving is sinds 2007 de zogenaamde bijmengverplichting opgenomen. Deze houdt in dat in elke liter die in Nederland wordt getankt voor het wegverkeer, een percentage biobrandstof moet zitten. Dit percentage stijgt per jaar, om in 2020 uit te komen op 10. Door een aanpassing van de wet werd het in 2015 mogelijk voor brandstofleveranciers om biobrandstoffen mee te laten tellen voor de verplichting op een moment dat nog niet zeker is dat deze biobrandstoffen op de Nederlandse markt komen.

Bijmenging vloeibare biotransportbrandstoffen
 BiodieselBiobenzine
2010109171
201122071
2012273139
2013274203
2014322194
2015251230
2016*182202