© Rob Huibers / HH.

Redenen om te reizen: woon-werkverkeer

Woon- en werklocatie

Op basis van administratieve gegevens over lonen kan benaderd worden hoeveel werknemers wonen en werken in specifieke gemeentes. Het betreft data gebaseerd op gegevens over banen van werknemers in loondienst. ZZP-ers en andere zelfstandigen maken geen deel uit van de schattingen.

Deze data kan inzicht geven in het aantal werknemers dat kan gaan reizen van een bepaalde woonlocatie naar een werklocatie. De gemeente waar gewerkt wordt kan dezelfde gemeente zijn als waar mensen wonen, maar er kan ook naar andere gemeentes gereisd worden. Een deel van deze personen zal met het OV reizen.

Andersom kan met deze data ook inzichtelijk worden gemaakt waar de werknemers vandaan komen die in een bepaalde gemeente werken en om welke aantallen dat gaat.

Beide benaderingen zijn in onderstaande visualisatie zichtbaar gemaakt. Door in de linker visualisatie één (of meer) werkgemeentes te kiezen zal er voor de gekozen gemeente getoond worden uit welke woongemeentes werknemers afkomstig zijn en om hoeveel werknemers dat gaat. Het gaat hier niet per sé om werknemers die de reis daadwerkelijk afleggen, maar om werknemers die een geregistreerde woonplaats in een gemeente hebben en een benadering van de werklocatie in dezelfde of andere gemeente.

In de rechter visualisatie werkt het andersom: door één of meer woongemeentes te kiezen, zal voor de gekozen woongemeente getoond worden hoeveel werknemers naar werkgemeentes kunnen forenzen. Werknemers die in dezelfde gemeente wonen en werken worden ook getoond. Het forenzen zal dan binnen de gemeente plaatsvinden.

Toelichting

Het betreft cijfers over het jaar 2017. In de administratieve gegevens over lonen worden gegevens over ‘banen’ geregistreerd. In de visualisatie hebben we het over werknemers. Met werknemers worden hier in feite banen van werknemers bedoeld. De woon- en werklocaties zijn in de statistiek Woon-werkverkeer per baan bepaald. Een werknemers kan meerdere banen hebben en deze banen kunnen ook verschillende werklocaties toegewezen hebben gekregen.

Een onderzoeksbeschrijving is beschikbaar.

De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie of via het opendataportaal van het CBS.