© CBS / Nikki van Toorn

Persoonlijke consumenten OV chipkaartbezit op buurt niveau

Translink kan met behulp van de informatie over geregistreerde OV chipkaarten in kaart brengen hoeveel personen of huishoudens in een bepaalde gemeente, wijk of buurt een persoonlijke OV chipkaart bezitten. Uiteraard lukt dat niet voor anonieme kaarten.

In de onderstaande visualisatie is dat in kaart gebracht voor het aantal kaarten per gemeente en het aantal kaarten per huishouden. Uit zorgvuldige privacyoverwegingen wordt een bandbreedte gehanteerd voor het publiceren van het aantal persoonlijke kaarten.