Veiligheidsmonitor nieuws

Aanmelding voor de VM 2021 vóór 1 maart 2021

Gemeenten, veiligheidsregio’s, politie-eenheden en samenwerkingsverbanden hebben tot uiterlijk 1 MAART 2021 de mogelijkheid om zich aan te melden als deelnemer van de Veiligheidsmonitor.

Voor veel gemeenten, veiligheidsregio’s, politie-eenheden en samenwerkingsverbanden is de Veiligheidsmonitor hét instrument voor belevingscijfers over leefbaarheid, veiligheid, overlast en slachtofferschap. Het dient o.a. als input voor veiligheidsplannen, monitoring en wijkscans. Ze kunnen deelnemen door bovenop het landelijk onderzoek aanvullend veldwerk te laten verrichten. Zo ontstaat op het niveau van bijv. gemeenten, kernen, wijken en/of buurten betrouwbare informatie over de veiligheidsbeleving. Deelnemers hebben verder de mogelijkheid om een beperkt aantal eigen vragen aan het onderzoek toe te laten voegen.

De Veiligheidsmonitor wordt vanaf 2017 tweejaarlijks (in de oneven jaren) uitgevoerd door I&O Research en het CBS. I&O Research ontzorgt de deelnemers volledig en voert alle onderdelen van het veldwerk uit. Daarnaast stelt I&O Research indien gewenst een rapportage op maat samen.

Meer informatie over de werkwijze van en deelname aan de Veiligheidsmonitor 2021 vindt u op deze website. Ook de planning en de kosten voor deelname aan de VM 2021 zijn inmiddels geactualiseerd.

Aanmelden voor de Veiligheidsmonitor 2021 is mogelijk tot en met 1 maart 2021 via het deelnameformulier.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met I&O Research.