Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn de bijdragen van ecosystemen aan voordelen voor de mens die bijdragen aan de economie en andere activiteiten. Deze diensten worden onderverdeeld in vier categorieën:

  1. Productiediensten, deze dragen bij aan de productie van voedsel, vezels, bio-brandstoffen en drinkwater.
  2. Regulerende diensten, deze zijn gerelateerd aan de natuurlijke zuivering, regulering dan wel het behoud van lucht, water, bodems, habitat en klimaat. Voorbeelden zijn de afvang van fijnstof en de opslag van koolstof in bodem en vegetatie.
  3. Culturele diensten, dragen bij aan alle activiteiten van personen in, of gerelateerd aan, natuur. Voorbeelden daarvan zijn recreatie, toerisme, natuureducatie en andere vormen van natuurbeleving.
  4. Tot slot zijn er de zogenaamde intermediaire diensten, zoals bestuiving van boomgaarden door wilde bijen, die een positieve bijdrage levert aan een productiedienst (fruitoogst).

Er is een breed scala aan ecosysteemdiensten die onder dit thema worden belicht. Hierbij wordt zowel gekeken naar het aanbod van de diensten als het gebruik ervan, dit kan in fysieke en monetaire eenheden.

Ecosysteemdiensten