Handleiding watervogel- en slaapplaatstellingen

De handleiding beschrijft de opzet en organisatie van de tellingen, het veldwerk, de telformulieren en de handelingen na het veldwerk.