Handleiding voor het monitoren van vleermuizen in de winter

De handleiding beschrijft belangrijke aandachtspunten bij de monitoring, de uitvoering van tellingen en het telformulier.