Handleiding landschapstypen

Deze classificatie van begroeiingen is bedoeld als handleiding voor de provincies en voor het Landelijke Meetnet Flora. Ze staat ook bekend als het “IPI-boekje”.