Binnenlands biomassaverbruik

© ANP

Het verbruik van biomassa per inwoner nam tussen 2000 en 2006 af, in 2007 en 2008 nam het weer toe, voor een deel door de toegenomen import van granen, oliehoudende producten, voedsel en hout. Vanaf 2008 blijft het biomassaverbruik constant tot 2014, waarna weer een daling te zien is.

Binnenlands biomassaverbruik per inwoner
 Binnenlands biomassaverbruik (2000=100)
2000100,00
200198,48
200291,66
200388,15
200489,27
200582,78
200682,51
200790,30
200896,06
200994,04
201091,82
201192,23
201294,25
201394,45
201497,43
201594,24
201685,93

Kader

Biomassa bestaat uit zowel grondstoffen (landbouwproducten) als producten die hoofdzakelijk uit biomassa bestaan, bijvoorbeeld voedingsmiddelen. Het binnenlandse biomassaverbruik is gelijk aan de import van biomassa plus de binnenlandse winning, verminderd met de export. Landbouwproducten worden vooral gebruikt in de veehouderij of bij de productie van voedings-en genotmiddelen. Eindproducten komen vooral bij consumenten terecht.

Analyse

De import en export van biomassa zijn toegenomen sinds 2000, terwijl de binnenlandse winning, met name de oogst uit de landbouw (in kilo’s), ongeveer hetzelfde is gebleven. De export is flink hoger dan de binnenlandse winning. Dit wijst erop dat een deel van de geïmporteerde biomassa gebruikt wordt voor de productie van exportgoederen. In 2007 en 2008 bereikte de import van biomassa een hoogtepunt, met name door hogere importen van graan, oliehoudende producten, voedselproducten en hout. Vanaf 2008 blijft het biomassaverbruik redelijk constant tot 2014, waarna weer een daling te zien is. Deze daling is een gevolg van een toegenomen export van biomassaproducten als drank en papier, terwijl de import vrijwel stabiel bleef.

Internationale vergelijking

Met 2790 kilo per inwoner is het biomassaverbruik relatief laag vergeleken met andere Europese landen. De hoge bevolkingsdichtheid zorgt ervoor dat het gebruik van land voor landbouwdoeleinden beperkt is. Dit zorgt voor een grens aan de hoeveel biomassa die in het binnenland gewonnen kan worden. Ierland, Finland en Zweden staan bovenaan als het gaat om biomassaverbruik per inwoner. Zweden en Finland hebben een hoge binnenlandse winning als het gaat om houtproductie. In Ierland zorgen de grazers (met name schapen) voor een relatief hoge binnenlandse winning.

Binnenlands biomassaverbruik, 2016
 Binnenlands biomassaverbruik (ton per inwoner)
Griekenland2,1
Tsjechië2,1
Zwitserland2,1
Slovenië2,2
Italië2,3
Verenigd Koninkrijk2,5
Nederland2,7
Spanje2,8
Frankrijk3,2
Portugal3,2
Duitsland3,4
Slowakije3,5
Luxemburg3,6
Hongarije3,9
België4,3
Estland4,5
Polen4,7
Oostenrijk4,9
Denemarken5,4
Zweden5,9
Finland6,5
Ierland8,1
Bron: Eurostat