Auteur: Marcel van Wijk

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn

Over deze publicatie

Zorg en welzijn is een grote en cruciale bedrijfstak binnen de Nederlandse economie. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is de werkgelegenheid in deze bedrijfstak jaarlijks toegenomen, afgezien van een korte periode van krimp in de jaren tien. Halverwege 2020 werkten iets meer dan 1,5 miljoen mensen in zorg en welzijn; ruim 15 procent van alle werkenden.