Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022

8. Conclusie

Het CBS hanteert vanaf 2022 bij het publiceren van cijfers over het actieve motorvoertuigenpark een verbeterde selectiemethode.
Voor het bepalen van de selectie actieve voertuigen, die dus toegestaan zijn in het verkeer, wordt gebruik gemaakt van een verzekeringsindicator die RDW (Dienstwegverkeer) volgens een afgesproken definitie voor het CBS maakt. Alle voertuigen met verzekering worden meegenomen, aangevuld met aanhangers en opleggers (deze hoeven namelijk niet verzekerd te zijn), en voertuigen met een registratiedatum-aansprakelijke in december.

De aanscherping van de selectiemethode raakt ongeveer 2 procent van alle actieve motorvoertuigen, het percentage verschilt per type voertuig. Uit analyse blijkt het effect van de methodeverbetering het sterkst te zijn bij de bromfietsen, gevolgd door de motorfietsen.
Voor alle voertuigtype geldt dat de verbetering het meeste effect heeft op oudere voertuigen.

De verbeterde selectie van de actieve voertuigen wordt gebruikt vanaf 2022 en is met terugwerkende kracht beschikbaar gemaakt voor de jaren vanaf 2019. Cijfers op basis van deze populatie zijn in StatLine terug te vinden bij motorvoertuigen en bromfietsen.