Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022

7. Aanscherping methode

7.1 0-jarige voertuigen

In paragraaf 6.1 bij grafiek 6.1.1 is een opvallende procentuele afname van 1,1 procent bij de groep 0-jarige personenauto’s te zien. Nadere analyse toont aan dat 95 procent van deze nieuwe voertuigen van december 2020 zijn. Aangezien de WAM-verzekering binnen de wettelijke termijn van 28 dagen geregistreerd moet zijn, zijn deze ‘decembervoertuigen’ hoogstwaarschijnlijk wel verzekerd voor 1 januari, maar staan ze nog niet als zodanig geregistreerd. Door de administratieve afhandeling zal de registratie van de verzekering van deze voertuigen net na het peilmoment liggen. Deze groep 0-jarige ‘decembervoertuigen’ dient dus wel meegenomen te worden in de nieuwe selectiemethode. Dit betekent concreet dat bij toekomstige publicaties naast de verzekerde voertuigen ook de 0-jarigen niet-verzekerde voertuigen uit december worden meegenomen. Een dergelijke groep niet-verzekerde 0-jarige motorvoertuigen uit december bestaat ook bij alle andere voertuigsoorten. Ook bij die voertuigsoorten wordt deze groep bij de nieuwe selectiemethode voortaan meegenomen.

7.2 Voertuigen met wijziging van aansprakelijkheidsdatum in december

Bovenstaande conclusie voor de 0-jarigen uit december geldt ook voor voertuigen die niet tot de groep 0-jarige decembervoertuigen behoren, maar waarbij in december de aansprakelijkheid wijzigt door import of door het wisselen van eigenaar (tweedehands auto’s). Ook in deze gevallen kan door de administratieve afhandeling de registratie van de verzekering van deze voertuigen net na het peilmoment liggen. Ook deze groep niet verzekerde voertuigen wordt bij de nieuwe selectiemethode voortaan meegenomen.

7.3 Definitieve verbeterde methode

Tijdens de analyse is duidelijk geworden dat bij het bepalen van de selectie van de actieve motorvoertuigen niet alleen kan worden volstaan door te kijken naar of het voertuig het hele voorafgaande jaar verzekerd is geweest. Ook onverzekerde voertuigen met een wijziging van de aansprakelijkheidsdatum in de maand december moeten worden meegenomen. Deze nieuwe selectiemethode zal bij toekomstige publicaties worden gebruikt.

Toelichting bij de cijfers uit bijlage 1 en 2.
De totale groep ‘decembervoertuigen’, die alsnog met de nieuwe methode wordt meegenomen, is niet in bijlage 1 van dit methoderapport opgenomen, maar wel in bijlage 2. De grafieken in dit rapport zijn gebaseerd op de cijfers uit bijlage 1. De cijfers van de toekomstige publicaties zijn te vergelijken met de cijfers van de tabel in bijlage 2. Het verschil in aantallen tussen de nieuwe methode zonder - en met de ‘decembervoertuigen’ is weergegeven in tabel 7.3.1.

7.3.1 Kerncijfers verschil nieuwe methode (aantallen), 1 januari 2021
Nieuwe methode rapportNieuwe methode1)Verschil
Totaal motorvoertuigen11 677 80611 684 9717 165
Personenauto8 681 4218 686 4194 998
Bestelauto944 983945 433450
Vrachtauto60 79760 83134
Trekker voor oplegger79 82779 932105
Speciaal voertuig56 47156 49423
Bus9 0489 0502
Motorfiets666 275666 597322
Bromfiets1 178 9841 180 2151 231
Bron: CBS/RDW.
1) De cijfers van de nieuwe methode zijn gebaseerd op verzekerde voertuigen en onverzekerde 'decembervoertuigen'.