Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022

6. Methodeverschil naar leeftijd voertuig

6.1 Personenauto’s

Het methodeverschil, uitgesplitst naar leeftijd van de voertuigen, is ook per voertuigsoort onderzocht, zie bijlage 1. De personenauto’s vormen de grootste groep, zie grafiek 6.1.1. Het methodeverschil (onverzekerde voertuigen uitsluiten) zorgt vooral bij de oudere voertuigen voor een hoge(re) procentuele afname.

6.1.1 Afname personenauto's nieuwe t.o.v. oude methode, 1-1-2021
Leeftijd Procentuele afname (%)
Jonger dan 1 jaar-1,1
1 of 2 jaar-0,1
3 of 4 jaar-0,1
5 of 6 jaar-0,1
7 of 8 jaar-0,2
9 tot 12 jaar-0,2
12 tot 15 jaar-0,5
15 tot 20 jaar-1,3
20 tot 25 jaar-5,4
25 tot 40 jaar-14,4
40 jaar of ouder-16,8

6.2 Bromfietsen

In vergelijking met de personenauto’s is bij de groep bromfietsen het methodeverschil al bij recentere bouwjaren terug te zien, zie grafiek 6.2.1. Het lijkt erop dat bromfietsen iets jonger onverzekerd in de schuur komen te staan.

6.2.1 Afname bromfietsen nieuwe t.o.v. oude methode, 1-1-2021
Leeftijd Procentuele afname (%)
Jonger dan 1 jaar-1,5
1 of 2 jaar-0,5
3 of 4 jaar-1,4
5 of 6 jaar-2,4
7 of 8 jaar-3,7
9 tot 12 jaar-6,5
12 tot 15 jaar-11,5
15 tot 20 jaar-20,8
20 tot 25 jaar-21,7
25 tot 40 jaar-18,2
40 jaar of ouder-15,0

6.3 Motorfietsen

Bij de motorfietsen is het patroon vergelijkbaar met dat van de personenauto’s, zie grafiek 6.3.1. Net zoals bij de personenauto’s wordt de grootste procentuele afname geconstateerd bij voertuigen van 40 jaar of ouder.

6.3.1 Afname motorfietsen nieuwe t.o.v. oude methode, 1-1-2021
Leeftijd Procentuele afname (%)
Jonger dan 1 jaar-1,0
1 of 2 jaar-0,4
3 of 4 jaar-0,5
5 of 6 jaar-0,7
7 of 8 jaar-1,1
9 tot 12 jaar-1,4
12 tot 15 jaar-2,0
15 tot 20 jaar-3,3
20 tot 25 jaar-6,5
25 tot 40 jaar-7,1
40 jaar of ouder-11,3

6.4 Vrachtauto’s en trekkers voor oplegger

Bij de bedrijfsvoertuigen zijn de vrachtauto’s en trekkers voor oplegger samengenomen als een groep. Grafiek 6.4.1 laat zien dat ook bij de vrachtauto’s en de trekkers voor oplegger de grootste procentuele afname met de nieuwe methode te zien is bij de groep voertuigen van 40 jaar of ouder. 1,7 procent van de vrachtauto’s en trekkers voor oplegger van jonger dan 1 jaar valt met de nieuwe methode buiten de registratie.

6.4.1 Afname vrachtauto's en trekkers voor oplegger nieuwe t.o.v. oude methode, 1-1-2021
Leeftijd Procentuele afname (%)
Jonger dan 1 jaar-1,7
1 of 2 jaar-0,1
3 of 4 jaar-0,3
5 of 6 jaar-0,4
7 of 8 jaar-0,4
9 tot 12 jaar-1,0
12 tot 15 jaar-2,6
15 tot 20 jaar-6,2
20 tot 25 jaar-12,8
25 tot 40 jaar-11,3
40 jaar of ouder-17,2

6.5 Bestelauto’s

Grafiek 6.5.1 toont het beeld voor de groep bestelauto’s. Ook bij deze groep zorgt het methodeverschil (het uitsluiten van onverzekerde voertuigen) vooral bij oudere voertuigen voor een hoge(re) procentuele afname.

6.5.1 Afname bestelauto's nieuwe t.o.v. oude methode, 1-1-2021
Leeftijd Procentuele afname (%)
Jonger dan 1 jaar-0,6
1 of 2 jaar-0,1
3 of 4 jaar-0,2
5 of 6 jaar-0,3
7 of 8 jaar-0,4
9 tot 12 jaar-0,6
12 tot 15 jaar-1,1
15 tot 20 jaar-3,1
20 tot 25 jaar-12,4
25 tot 40 jaar-18,4
40 jaar of ouder-15,8

6.6 Bussen

Ook bij de groep bussen is het methodeverschil met 27,6 procent het grootst bij oudere voertuigen, maar hier is ook al bij jongere bussen een duidelijk methode-effect te zien: vanaf 15 jaar of ouder.

6.6.1 Afname bussen nieuwe t.o.v. oude methode, 1-1-2021
Leeftijd Procentuele afname (%)
Jonger dan 1 jaar-0,8
1 of 2 jaar-0,9
3 of 4 jaar-0,7
5 of 6 jaar-0,3
7 of 8 jaar-1,0
9 tot 12 jaar-0,6
12 tot 15 jaar-0,6
15 tot 20 jaar-8,8
20 tot 25 jaar-15,5
25 tot 40 jaar-14,9
40 jaar of ouder-27,6