Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022

4. Het actieve motorvoertuigenpark

Het actieve motorvoertuigenpark bestaat uit verschillende voertuigsoorten: personenauto’s, bromfietsen, motorfietsen, speciale voertuigen en bedrijfsvoertuigen (bestelauto’s, vrachtauto’s en trekkers voor oplegger). Zoals eerder vermeld, worden de aanhangwagens en opleggers in dit rapport buiten beschouwing gelaten, omdat deze groep voertuigen geen effect heeft op het methodeverschil. Om het methodeverschil per voertuigsoort goed te kunnen duiden, is het van belang de grootte van de verschillende groepen voertuigsoorten in het achterhoofd te houden. In grafiek 4.1 worden de aantallen op basis van de oude methode getoond. Grafiek 4.1 laat zien dat de grootste groep voertuigen bestaat uit de voertuigsoort personenauto’s, gevolgd door de voertuigsoort bromfietsen. De aantallen van de voertuigsoorten vrachtauto’s, speciale voertuigen en bussen zijn in deze grafiek niet goed zichtbaar in verband met de kleine aantallen van deze voertuigsoorten.

4.1 Aantallen per voertuigsoort, 1-1-2021
VoertuigsoortTotaal
Personenauto8793592
Bromfiets 1292975
Bestelauto960130
Motorfiets700102
Trekker voor oplegger81179
Vrachtauto62491
Speciaal voertuig58509
Bus9277