Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022

2. Selectie van het motorvoertuigenpark

Het CBS ontvangt van RDW uit de Basisregistratie Voertuigen (BRV) een bestand met alle gekentekende voertuigen op peilmoment 1 januari. Dit vormt de basis voor de tellingen van het actieve motorvoertuigenpark.

De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) bepaalt dat een motorrijtuig verzekerd moet zijn als hiervoor een kentekenbewijs is afgegeven1). Ook een motorrijtuig dat niet wordt gebruikt moet verzekerd zijn. Het bezit van een niet-verzekerd motorrijtuig met een kentekenbewijs is bij de WAM strafbaar gesteld.

Indien een voertuig het gehele jaar voorafgaand aan het peilmoment niet verzekerd is geweest en dus ook niet op de weg heeft mogen rijden, dient dit voertuig niet in de tellingen van het actieve park te worden meegenomen.

De voorwaarde met betrekking tot een geldige verzekering werd in de oude selectiemethode niet voor de gehele groep voertuigen gecontroleerd. De controle is voor slechts een deel van de voertuigen uitgevoerd. Dit betekent dat het CBS hierdoor in het verleden dus ook een groep niet verzekerde voertuigen heeft meegenomen bij het maken van statistieken over het voertuigenpark. Bij het actieve park gaat het om ongeveer 2 procent van alle motorvoertuigen die in de oude methode onverzekerd zijn meegenomen. Van deze onverzekerde voertuigen is bij 80 procent de geldigheid van het kentekenbewijs geschorst op het peilmoment.
In de toekomstige cijfers over het actieve motorvoertuigenpark telt het CBS alleen voertuigen met een Nederlands kenteken op 1 januari, die één of meerdere dagen gedurende het voorgaande jaar op basis van verzekering deel mochten nemen aan het verkeer op de openbare weg. Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest, zijn uitgesloten.

Medio 2022 zal het CBS de motorvoertuigcijfers van het peilmoment 1-1-2019 t/m 1-1-2022 publiceren op basis van deze nieuwe selectiemethode. Daarnaast is de reeks op basis van de oude selectiemethode nog eenmaal aangevuld met het nieuwe peilmoment 1-1-2022. De oude reeksen worden stopgezet en zijn in StatLine terug te vinden in het archief.

1) Voor aanhangwagens en opleggers geldt geen verzekeringsplicht.