Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, oktober 2021

Over deze publicatie

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd. De volgende onderwerpen komen in de nieuwsbrief van oktober 2021 aan de orde: stekkerauto’s, voertuigkilometers, afgelegde afstand gedurende coronajaar 2020, rijbewijsbezit, verkeersdoden, tijdstippen van OV-reizen, luchtvaartpassagiers, vakanties, klimaatverandering en energietransitie en omzet van transportbranches. Er wordt ook aandacht besteed aan een aantal wijzigingen die op de planning staan, zoals een wijziging in de statistiek van het motorvoertuigenpark en een herziening van de statistiek verkeersprestaties. De nieuwsbrief eindigt met een aantal voorbeelden van aanvullende statistische diensten, die in de afgelopen tijd door het CBS zijn uitgevoerd.