Coronacrisis heeft grote impact op overheidsfinanciën in 2020

Recente publicaties en cijfers

Op het gebied van de overheidsfinanciën zijn in het afgelopen kwartalen de onderstaande publicaties uitgebracht. Cijfers zijn te vinden in de CBS databank StatLine. Meer informatie is benaderbaar via de themapagina Overheid en politiek

StatLine

Overheidsfinanciën; kerncijfers 26 maart 2021

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren 26 maart 2021

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren 26 maart 2021

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies 26 maart 2021

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren 26 maart 2021

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren 26 maart 2021

Saldo en schuld; overheidssectoren 26 maart 2021

Socialezekerheidsfondsen: inkomsten en uitgaven 2 maart 2021

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis 26 februari 2021

Waterschappen; tarieven heffingen 26 februari 2021

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie
26 februari 2021

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2019-2021 5 februari 2021

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente 27 januari 2021

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse 27 januari 2021

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 27 januari 2021

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente 27 januari 2021

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2019-2021 27 januari 2021

Relevante links

Overheidstekort 2020 van 34 miljard euro 26 maart 2021

Maandindicatoren Rijksoverheid 1 maart. 2021

Maatwerktabel: Maandcijfers schuld Rijksoverheid, 2008-2020 1 maart 2021

Maatwerktabel: Inkomsten, uitgaven en saldo op kasbasis van de Rijksoverheid, 2018-2020 1 maart 2021

Coronacrisis stuw schuld Rijksoverheid naar 379 miljard euro 1 februari 2021

Lokale Gemeenten begroten 11,3 miljard euro aan heffingen in 2021 27 januari 2021