Auteur: Project IIVS
Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek

1. Inleiding

Met ingang van onderzoeksjaar 2011 komen alle statistieken over inkomen en vermogen tot stand via het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). Het IIV is sinds 2017 operationeel, en is de gewezen opvolger van zowel het Inkomenspanelonderzoek (IPO) als het Regionale Inkomensonderzoek (RIO). Voor de populatieafbakening en de persoonskenmerken wordt uitgegaan van de Bevolkingsstatistiek, en zijn de inkomenscomponenten afkomstig van vooral de Inkomstenbelasting (IB), plus aanvullende bronnen.

Dit document gaat nader in op de kernbegrippen uit de inkomensstatistiek, en legt daarbij de nadruk op globale concepten en onderlinge samenhang. De hier gepresenteerde aanvullende informatie kan helpen bij het interpreteren van het scala aan cijfers in tabellen en publicaties die het CBS uitbrengt onder het thema Inkomen & Bestedingen. Conventies en veronderstellingen worden besproken specifiek voor de binnenlandse inkomensstatistiek; Europese (EU-SILC) en Caribische inkomensaspecten staan elders beschreven. Voor definities van losse inkomenscomponenten wordt telkens verwezen naar de CBS begrippenlijst.