Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrieven van de statistieken, Sociale Zekerheid Op Maat en het dashboard?

Door uw gegevens op te geven in het contactformulier van de desbetreffende statistiek en daarbij ‘Aanmelding nieuwsbrief’ als onderwerp te vermelden.

Voor Sociale Zekerheid op Maat is een aanmeldingsformulier ontwikkeld, dat u hier kunt vinden.

Om het dashboard elk kwartaal te ontvangen, kunt u het contactformulier van de Bijstandsuitkeringenstatistiek invullen en daarbij ‘Aanmelding dashboard’ als onderwerp aangeven. U kunt ook een mail sturen naar SZ_Bijstand@cbs.nl.