checklist

Wat moet ik met het token doen als ik definitief stop met het project?

Je kunt het token bewaren. Na de verloopdatum (zie achterzijde van het token) kan het token ingeleverd worden bij het KCA (lege batterijen). Het token hoeft dus niet retour, wel graag de melding stopzetting doorgeven aan ons.