Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

In 2017 stootte de Nederlandse luchtvaartsector ruim 13 miljard kilo aan CO2 uit. Dit is met inbegrip van de uitstoot die plaats vond in het buitenlandse luchtruim. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, zit er niet in. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 6,5 procent. De CO2-uitstoot door de luchtvaart hangt sterk samen met het aantal vliegbewegingen, dat op haar beurt weer een relatie vertoont met de economische ontwikkeling. Het tempo waarin de CO2-uitstoot stijgt, is na 2000 duidelijk afgevlakt.

CO2-uitstoot door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen (miljard kg)
JaarCO2-uitstoot
19905,108
19915,497
19926,171
19936,885
19947,204
19957,809
19968,726
19979,417
19989,955
199910,350
200010,620
200110,600
200210,627
200310,511
200410,741
200511,064
200611,649
200711,760
200811,715
200910,849
201011,152
201111,923
201211,952
201311,879
201412,817
201513,082
201612,930
2017*12,942
* Voorlopig cijfer

Vanaf 2003 is de groei van de uitstoot van CO2 in de luchtvaart kleiner dan de economische groei (toegevoegde waarde)) van de luchtvaart. Hierdoor is sprake van zogenaamde relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van de luchtvaart.

CO2-uitstoot en toegevoegde waarde luchtvaart (1995 = 100)
 CO2-uitstootToegevoede waarde (in prijzen van 2000)
1995100100
1996111,732103,104
1997120,578114,672
1998127,477122,537
1999132,527129,136
2000135,987133,929
2001135,726123,81
2002136,082120,098
2003134,587154,79
2004137,541181,823
2005141,68201,113
2006149,169220,725
2007150,591243,254
2008150,004247,104
2009138,92202,84
2010142,799251,135
2011152,671275,704
2012153,044281,279
2013152,109286,501
2014164,121299,509
2015167,515295,735
2016165,562333,766
2017*165,722347,832
* Voorlopige cijfers

De luchtvaart stootte ruim 54 miljoen kilo aan stikstofoxiden uit in 2017. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren bijna rond de 14 procent. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is bijna rond de 15 procent.

De emissies zijn geraamd volgens de methode van Milieurekeningen. Deze methode verschilt met de IPCC berekening die gebruikt wordt voor het akkoord van Parijs. De door Milieurekening berekende emissies sluiten aan bij de concepten en definities van Nationale rekeningen.