Moet ik op alle vragen antwoord geven?

In sommige onderzoeken vraagt het CBS u naar privacygevoelige informatie die u misschien liever niet vertelt. Voor het onderzoek van het CBS zijn het erg belangrijke gegevens, dus we zijn er bijzonder blij mee als u ons die informatie toch wilt geven. Het CBS garandeert de privacy van uw gegevens. Dit is een verplichting van het CBS die in een speciale wet is vastgelegd. Om uw gegevens te beveiligen heeft het CBS maatregelen getroffen. Zo is er een strenge geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers, op straffe van rechtsvervolging. Gegevens over mensen worden zo snel mogelijk gescheiden van de namen en de adressen. De gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen, waartoe onbevoegden geen toegang hebben. De wet garandeert dat uw gegevens alleen voor statistische toepassingen worden gebruikt. Geen enkele instelling kan toegang opeisen tot de gegevens die het CBS verzamelt. In de statistische informatie die het CBS naar buiten brengt, zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.