Hoe komt het CBS aan mijn naam en adres?

Het CBS gebruikt vrijwel altijd een steekproef uit de bevolkingsadministratie van de gemeente waar u woont (GBA, de Gemeentelijke Basis Administratie). De gemeenten zijn volgens de wet verplicht om het CBS de meest recente gegevens uit de GBA te leveren. In de GBA staan gegevens over onder meer de gezinssamenstelling, leeftijd en geslacht van de inwoners. De medewerker die bij u aan de deur komt, weet echter alleen op welk adres zij moet zijn en welke persoon of personen zij moet interviewen. Het CBS zorgt ervoor dat persoonsgegevens geheim blijven.