Hoe en waarom doet het CBS onderzoek?

De resultaten van CBS onderzoek zijn onmisbaar voor de Nederlandse samenleving. Zo wordt de hoogte van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag jaarlijks aangepast op basis van CBS gegevens over de ontwikkeling van het prijspeil. De bijdrage die Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS gegevens. Beleidsmakers gebruiken CBS gegevens als zij bepalen hoeveel nieuwe huizen er gebouwd moeten worden in de komende jaren. De politie hoort van ons hoe het gesteld is met de criminaliteit in bepaalde gebieden, en wat de mensen vinden van het optreden van de politie daarin. Door nauwkeurig bij te houden hoeveel kilometers mensen rijden voor welke doelen, kunnen beleidsmakers uitspraken doen over de noodzaak van het aanleggen van nieuwe wegen. Onderzoek naar de plannen van mensen om een gezin te vormen, helpt beleidsmakers om er voor te zorgen dat er tijdig nieuwe scholen worden gebouwd. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. CBS cijfers zijn dus onmisbaar. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan CBS-onderzoek.