Moet elke inburgeraar aangeleverd worden?

Iedere persoon die behoort tot de gemeentelijke doelgroep voor re-integratie wordt aangeleverd. Dus ook de personen in de gemeentelijke doelgroep die een inburgeringstraject volgen.
Inburgeringstrajecten van personen die niet tot deze doelgroep behoren, worden niet aan het CBS geleverd.