Hoeveel records moeten er per cliënt worden geleverd?

Er wordt voor elke cliënt die een aanbod heeft gehad minimaal één record aangeleverd, waarin het kenmerk begindatum traject al dan niet gevuld is. Wanneer er binnen het traject op enig moment een loonkostensubsidie wordt ingezet, wordt ook de begindatum loonkostensubsidie ingevuld. Wanneer er in het kader van hetzelfde traject meerdere malen een loonkostensubsidie wordt ingezet, wordt er voor een cliënt meer dan één begindatum loonkostensubsidie ingevuld. Voor elke keer dat er een nieuwe begindatum loonkostensubsidie is ingevuld wordt één extra record aangeleverd. Wanneer voor een cliënt op enig moment binnen het traject een participatieplaats wordt ingezet, wordt de begindatum van de participatieplaats ingevuld. In voorbeeld 9 in hoofdstuk 5 van de richtlijnen SRG  is het invullen en aanleveren van een participatieplaats beschreven. Wanneer er in het kader van hetzelfde traject meerdere malen een participatieplaats wordt ingezet, wordt er voor elke keer dat er een nieuwe begindatum participatieplaats is ingevuld één extra record aangeleverd.
Als er voor een cliënt in de verslagperiode meerdere trajecten lopend waren, wordt voor elk traject minstens één record aangeleverd (en meer dan één als er ook nog eens meerdere perioden loonkostensubsidie of participatieplaats van toepassing waren). Het is niet de bedoeling dat voor elke voorziening een nieuw record wordt aangeleverd. Een traject is namelijk gedefinieerd als het geheel van één of meer voorzieningen.