Hoe verschilt het onderwijsniveau tussen mannen en vrouwen?

In 2020 beschikte 38,4 procent van de mannen van 15 jaar of ouder over een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 2-4) en 33,0 procent over een diploma in het hoger onderwijs. Onder de vrouwen was dit respectievelijk 35,1 en 31,8 procent. In 2010 was het verschil tussen het percentage middelbaar opgeleide mannen en vrouwen ongeveer even groot, maar verschilde het percentage hoogopgeleiden en was dat ook in het voordeel van de mannen. Toen was 39,2 procent van de mannen van 15 jaar of ouder middelbaar opgeleid en 27,9 procent hoogopgeleid. Onder de vrouwen lag dit toen respectievelijk op 37,0 en 23,4 procent.