Hoe verschilt het onderwijsniveau tussen mannen en vrouwen?

In 2021 had 38,2 procent van de mannen van 15 tot 65 jaar een middelbaar opleidingsniveau en 40,1 procent een hoger opleidingsniveau. Onder de vrouwen bedroeg dit respectievelijk 38,1 en 41,6 procent. In 2013 lag het percentage middelbaar opgeleiden dichter bij elkaar, maar verschilde het percentage hoger opgeleiden meer. Toen had 41,1 procent van de mannen van 15 tot 65 jaar een middelbaar opleidingsniveau en 32,8 procent een hoger opleidingsniveau. Onder de vrouwen lag dit toen respectievelijk op 40,6 en 31,3 procent.