Welke gegevens levert het CBS terug?

Voor de ‘algemene’ variant levert het CBS het percentage banen van werknemers met een Nederlandse achtergrond, met een westerse migratieachtergrond en met een niet-westerse migratieachtergrond binnen een organisatie.

Voor de ‘ingezoomde’ variant levert het CBS het percentage personen met een Nederlandse achtergrond, met een westerse migratieachtergrond en met een niet-westerse migratieachtergrond binnen een organisatie. Daarbij kan een organisatie extra personeelsgegevens aanleveren, bijvoorbeeld het organisatieonderdeel waar de werknemer werkt. In dat geval bepaalt het CBS ook hiervoor het percentage personen met een Nederlandse achtergrond en met een (niet-) westerse migratieachtergrond. Dus bijvoorbeeld het percentage personen met een Nederlandse achtergrond en met een (niet-) westerse migratieachtergrond per organisatieonderdeel.

Voor beide varianten levert het CBS deze data als Excelbestand bestaande uit:
• tabellenset;
• technische toelichting met de populatieafbakening, een beschrijving van de operationalisering van de variabelen en een toelichting op de gebruikte bronnen en begrippen.
Zie voorbeeld uit de pilot.