Worden de verschillende generaties van personen met een migratieachtergrond zichtbaar gemaakt?

Nee. Dat is niet het geval. In de Barometer worden drie groepen onderscheiden: personen met een Nederlandse achtergrond, met een westerse migratieachtergrond en met een niet-westerse migratieachtergrond. Vanaf begin 2022 gaat het CBS over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd, zie de volgende vraag.