Worden de verschillende generaties van personen met een migratieachtergrond zichtbaar gemaakt?

Dat is niet het geval. In de Barometer worden drie groepen onderscheiden: personen met een Nederlandse achtergrond, met een westerse migratieachtergrond en met een niet-westerse migratieachtergrond