Welke definitie van migratieachtergrond wordt in de Barometer gehanteerd?

Een persoon met een migratieachtergrond is volgens de geldende definitie van het CBS: een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Bij het bepalen van de migratieachtergrond wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

In de Barometer worden drie groepen onderscheiden: personen met een Nederlandse achtergrond, met een westerse migratieachtergrond en met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit betreft zowel personen met een eerste- als tweede generatie migratieachtergrond. Vanaf begin 2022 gaat het CBS over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd, zie vraag 3.3.