Hoe is de populatie van de ‘ingezoomde’ Barometer gedefinieerd?

Hiervoor verwijst het CBS naar de betreffende organisatie. Bij het bepalen van de populatie voor de 'ingezoomde' barometer worden verschillende keuzes gemaakt. Zo kiezen organisatie ervoor externen wel of niet mee te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor stagiaires en werknemers die gebruik maken van een prepensioenregeling. Ook zijn er organisaties die alleen werknemers met een Nederlandse nationaliteit meenemen, en/of alleen werknemers mee te nemen die geen bezwaar gemaakt hebben tegen deelname aan de Barometer.