Hoe moet ik mijn Ondernemingsraad (OR) meenemen?

Het is een eigen afweging of en hoe u in het kader van goed werkgeverschap kiest om de OR te informeren of te raadplegen. Op het moment dat u zelf data gaat verzamelen en delen, of op het moment dat u wijzigingen in uw aanname- of personeelsbeleid overweegt, gelden de reguliere afwegingen die uw organisatie daarover maakt. Het CBS beveelt aan dat deelname aan de Barometer aan de OR of anderszins aan de werknemers gemeld wordt, conform het transparantiebeginsel van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).