Wordt mijn organisatie gemonitord als ik de Barometer aanvraag?

De Barometer heeft niet als doel om organisaties of vervolgacties te monitoren. Wel publiceert het CBS de resultaten van het onderzoek op een openbare website, inclusief de naam van de organisatie.