Worden er gegevens publiek gemaakt?

Ja. Het CBS heeft een wettelijke publicatieplicht (zie artikel 3.1 van de CBS-wet: ”Het CBS heeft tot taak het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken.”). Daarom wordt de tabellenset die u ontvangt ook altijd gepubliceerd op de CBS website (zie voorbeeld uit de pilot). Dit betreft geaggregeerde resultaten over (groepen binnen) uw organisatie. Er worden geen gegevens over uw individuele werknemers publiek gemaakt.

Door mee te doen aan de dit traject geeft u toestemming om deze gegevens, inclusief de naam van de organisatie, te publiceren. Vanwege de verplichting van het CBS om de uitkomsten van alle onderzoeken te publiceren, is er geen andere manier om de Barometer te ontvangen.