Worden er gegevens publiek gemaakt?

Ja. Conform de wettelijke publicatieplicht van het CBS , wordt de tabellenset die u ontvangt ook altijd gepubliceerd op de CBS website (zie voorbeeld uit de pilot). Dit betreft geaggregeerde resultaten over (groepen binnen) uw organisatie. Er worden geen gegevens over uw individuele werknemers publiek gemaakt.

Door mee te doen aan de dit traject geeft u toestemming om deze gegevens, inclusief de naam van de organisatie, te publiceren. Vanwege de verplichting van het CBS om de uitkomsten van alle onderzoeken te publiceren, is er geen andere manier om de Barometer te ontvangen.