Is de Barometer culturele diversiteit beschikbaar voor mijn organisatie?

In principe kunnen alle in Nederland gevestigde organisaties van minimaal 250 werknemers gebruik maken van de Barometer culturele diversiteit. Om te voorkomen dat informatie over de migratieachtergrond van individuele werknemers te herleiden is, is de Barometer voor organisaties van minder dan 250 werknemers niet beschikbaar.

Voor organisaties vanaf 250 werknemers kan het CBS op het niveau van de hele organisatie de culturele diversiteit in kaart brengen. Daarbij bestaat nog steeds het risico dat het aandeel personen met een ((niet-) westerse) migratieachtergrond niet kan worden weergegeven, wanneer deze groepen erg ondervertegenwoordigd zijn. Wil een organisatie een ‘ingezoomde’ Barometer, waarbij een uitsplitsing in subgroepen wordt gemaakt (bijvoorbeeld de culturele diversiteit per organisatieonderdeel of functiegroep), dan geldt als vuistregel dat ook elke subgroep uit minimaal 250 werknemers moet bestaan, om te voorkomen dat gegevens te herleiden zijn over individuen.

De Barometer culturele diversiteit is vrijwillig. Dit betekent dat het niet zo mag zijn dat van organisaties die zich hiervoor niet aanmelden de culturele diversiteit via een omweg alsnog kan worden bepaald. Dit zou het geval kunnen zijn als binnen een branche (waarvan de culturele diversiteit in zijn geheel bekend is) slechts één organisatie geen gebruik zou maken van de Barometer. Met behulp van de resultaten van alle andere organisaties is dan in theorie de culturele diversiteit van de laatste organisatie uit te rekenen. Indien dat het geval is, dan kan het voorkomen dat -in verband met dergelijke ongewenste onthulling- een verzoek moet worden afgewezen.