Wat zijn de sociale gevolgen van de eerste coronagolf?

Hoeveel is het aantal huwelijkssluitingen gedaald?

Het aantal huwelijkssluitingen was in de weken na invoering van coronamaatregelen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In week 12 tot en met 20 trouwden gemiddeld bijna de helft minder stellen per week dan in dezelfde periode in 2019. Toch gaven elke week gemiddeld ruim 500 stellen elkaar het ja-woord.
Lees meer

Hoeveel huishoudens met minderjarige kinderen zijn er?

Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 1,9 miljoen gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In 1,3 miljoen van deze huishoudens was het jongste kind jonger dan 12 jaar, in 563 duizend huishoudens was het jongste kind 12 tot 18 jaar oud. Er waren 356 duizend eenouderhuishoudens met minderjarige kinderen.
Lees meer

Hoeveel middelbare scholieren zaten in het schooljaar 2019-2020 in hun laatste leerjaar?

In totaal zaten er in het schooljaar 2019-2020 40,5 duizend leerlingen in hun laatste jaar van het VWO, 56,5 duizend leerlingen in hun laatste jaar van de havo en bijna 102 duizend leerlingen in hun laatste jaar van het VMBO. Voor deze leerlingen is het centraal eindexamen dit jaar niet doorgegaan.
Voortgezet onderwijs: leerlingen per leerjaar

Hoeveel basisschoolleerlingen zaten in het schooljaar 2019-2020 in groep 8?

In het reguliere basisonderwijs zaten in het schooljaar 2019-2020 ongeveer 175 duizend leerlingen in groep 8. Normaal gesproken doen veel van deze leerlingen de Centrale Eindtoets, deze is dit jaar niet doorgegaan.
DUO.nl: Leerlingen in het basisonderwijs naar leerjaar

Hoeveel mensen met een cruciaal beroep hebben kinderen?

Een kwart van de mensen met een cruciaal beroep had een kind tot 12 jaar (vierde kwartaal van 2019). Ongeveer 10 procent had een kind jonger dan 4 jaar. Ouders en verzorgers met een cruciaal beroep konden tijdens de gedeeltelijke lockdown rekenen op kinderopvang zodat ze konden blijven werken.
Lees meer