Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van het eerste kwartaal van 2021 in bijna alle provincies hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negatief, en verbeteren weer sinds het derde kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal van 2021 was het ondernemersvertrouwen het laagst in Zeeland met -1,7. Het minst negatief was het vertrouwen in Overijssel met -2,8.

Ondernemersvertrouwen provincies
Provincie2021 1e kwartaal*2020 4e kwartaal*
Zeeland-19,7-10,8
Drenthe-14-12
Limburg-13,5-14,4
Groningen-12,1-12,9
Flevoland-11,1-11,1
Zuid-Holland-8,2-9,8
Utrecht-7,9-8,9
Gelderland-7,7-8,1
Noord-Holland-7,6-7,7
Noord-Brabant-5,9-9,7
Fryslân-3,2-3,8
Overijssel-2,8-8,7
*voorlopige cijfers

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal van 2020 waren ondernemers pessimistisch over de verwachte omzet. Er waren toen in alle provincies meer ondernemers die de komende drie maanden een omzetdaling verwachtten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. In het eerste kwartaal van 2021 waren ondernemers in 11 provincies negatief over de verwachte omzet. Het meest pessimistisch waren ondernemers in Drenthe en Flevoland. Alleen in Overijssel waren meer ondernemers die een omzettoename verwachten, dan ondernemers die een omzetdaling verwachten. 

 
Verwachting omzet in de komende drie maanden
Provincie2021 1e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)2020 4e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Drenthe-20,2-6,9
Flevoland-18,6-4,4
Limburg-17,1-13,7
Zeeland-16,4-7,3
Zuid-Holland-14,90,6
Gelderland-10,41,7
Noord-Brabant-8,93,5
Noord-Holland-7,5-0,4
Utrecht-6,83,9
Fryslân-6,6-3,7
Groningen-5,2-5,1
Overijssel0,43,9

Wat verwachten ondernemers per provincie van de werkgelegenheid de komende drie maanden?

In het eerste kwartaal van 2021 waren ondernemers in de helft van de provincies pessimistisch over de werkgelegenheid in de komende maanden. In het vierde kwartaal van 2020 waren ondernemers in alle provincies nog negatief. Flevoland waren ondernemers in het eerste kwartaal van 2021 het meest pessimistisch over de werkgelegenheid. Ondernemers uit Overijssel waren het meest optimistisch. 

Verwachting personeelssterkte in de komende drie maanden
Provincie2021 1e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)2020 4e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Flevoland-8,6-15,6
Drenthe-6-7
Noord-Holland-5,4-11,6
Groningen-4,1-10,4
Limburg-2,3-6
Zuid-Holland-2,1-8,2
Zeeland0,5-2
Fryslân2,4-8,4
Utrecht3,3-5,6
Gelderland4,5-4,9
Noord-Brabant6,7-1,3
Overijssel9,3-3,7
 

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals de omzetontwikkeling. Het ondernemersvertrouwen wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De vragen op basis waarvan het ondernemersvertrouwen wordt samengesteld komen uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze wordt gehouden onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. Dat zijn alle bedrijven zonder de banken, de verzekeraars en de pensioenfondsen.