Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van vierde kwartaal in alle provincies hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negatief, en in het derde kwartaal iets beter. In het vierde kwartaal is het ondernemersvertrouwen weer verbeterd. In het vierde kwartaal was het ondernemersvertrouwen het laagst in Limburg met -14. Het minst negatief was het vertrouwen in Fryslân met -4.

Ondernemersvertrouwen provincies
Provincie2020 4e kwartaal*2020 3e kwartaal*
Limburg-14,4-19,3
Groningen-12,9-16,1
Drenthe-12-23,5
Flevoland-11,1-16,7
Zeeland-10,8-13,1
Zuid-Holland-9,8-18
Noord-Brabant-9,7-16,1
Utrecht-8,9-23,1
Overijssel-8,7-15,8
Gelderland-8,1-18,6
Noord-Holland-7,7-23,1
Fryslân-3,8-15,3
*voorlopige cijfers
 

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal van 2020 waren in alle provincies meer ondernemers die de komende die de komende drie maanden een omzetdaling verwachten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. In het vierde kwartaal waren ondernemers in 7 provincies negatief over de verwachte omzet. Het meest pessimistisch waren ondernemers in Limburg en Zeeland. Ondernemers in deze provincies waren in het derde kwartaal nog optimistisch over de verwachte omzet.

Verwachting omzet in de komende drie maanden
Provincie2020 4e kwartaal* (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)2020 3e kwartaal* (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Limburg-13,76,6
Zeeland-7,33,4
Drenthe-6,9-5,6
Groningen-5,1-2,4
Flevoland-4,4-1,9
Fryslân-3,710,1
Noord-Holland-0,47,2
Zuid-Holland0,6-5,3
Gelderland1,7-3,9
Noord-Brabant3,54,5
Utrecht3,9-2,2
Overijssel3,9-0,2
 

Wat verwachten ondernemers per provincie van de werkgelegenheid de komende drie maanden?

In het vierde kwartaal van 2020 waren ondernemers in alle provincies pessimistisch over de werkgelegenheid in de komende maanden. In het derde kwartaal waren ondernemers in alle provincies positiever, behalve in Utrecht, waar ondernemers in het derde kwartaal veruit het meest negatief waren. In Flevoland was waren ondernemers in het vierde kwartaal het meest pessimistisch over de werkgelegenheid.

Verwachting personeelssterkte in de komende drie maanden
Provincie2020 4e kwartaal* (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)2020 3e kwartaal* (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Flevoland-15,6-4,5
Noord-Holland-11,6-6
Groningen-10,4-5,7
Fryslân-8,4-4,2
Zuid-Holland-8,2-4,6
Drenthe-7-3
Limburg-6-2,6
Utrecht-5,6-12,3
Gelderland-4,9-1,8
Overijssel-3,7-0,7
Zeeland-21,7
Noord-Brabant-1,31
 

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals de omzetontwikkeling. Het ondernemersvertrouwen wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De vragen op basis waarvan het ondernemersvertrouwen wordt samengesteld komen uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze wordt gehouden onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. Dat zijn alle bedrijven zonder de banken, de verzekeraars en de pensioenfondsen.

Relevante links