Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van het derde kwartaal van 2021 in alle provincies hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negatief, en verbeteren weer sinds het derde kwartaal van 2020. In het derde kwartaal van 2021 was het ondernemersvertrouwen het laagst in Drenthe met 9,5. Het meest positief was het vertrouwen in Noord-Holland met 19,8.

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal van 2020, in het begin van de coronacrisis, waren ondernemers pessimistisch over de verwachte omzet. Er waren toen in alle provincies meer ondernemers die de komende drie maanden een omzetdaling verwachtten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. In het derde kwartaal van 2021 waren ondernemers in alle provincies positief over de verwachte omzet. Ondernemers in Zeeland waren het meest optimistisch. 

Wat verwachten ondernemers per provincie van de werkgelegenheid de komende drie maanden?

In het derde kwartaal van 2021 waren ondernemers in alle provincies optimistisch over de werkgelegenheid in de komende maanden. In Noord-Brabant waren ondernemers in het derde kwartaal van 2021 het meest optimistisch over de werkgelegenheid. Ondernemers uit Drenthe waren het minst optimistisch.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals de omzetontwikkeling. Het ondernemersvertrouwen wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De vragen op basis waarvan het ondernemersvertrouwen wordt samengesteld komen uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze wordt gehouden onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. Dat zijn alle bedrijven zonder de banken, de verzekeraars en de pensioenfondsen.