Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van tweede kwartaal in alle provincies lager uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het eerste kwartaal van 2020 in de meeste provincies nog positief. In het tweede kwartaal was het ondernemersvertrouwen het laagst in Noord-Holland en Limburg met -38. De onderlinge verschillen tussen provincies zijn niet heel groot, het minst negatief was het vertrouwen in Fryslân met -25.

Ondernemersvertrouwen provincies
Provincie2020 2e kwartaal*2020 1e kwartaal
Noord-Holland -385,5
Limburg -38-2
Drenthe -37,3-1,5
Utrecht -34,61,6
Gelderland -34,17,5
Zeeland -33,12,8
Overijssel -31,54,9
Zuid-Holland -30,77,5
Noord-Brabant -30,55,6
Flevoland -28,82,8
Groningen -25,7-5,7
Fryslân -24,86,5

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?

In alle provincies waren in het tweede kwartaal meer ondernemers die de komende drie maanden een omzetdaling verwachten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. Dit wijkt sterk af van de verwachtingen in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen waren ondernemers in enkele provincies nog positief over de verwachte omzet.

Het meest pessimistisch waren ondernemers in Overijssel en het minst pessimistisch waren ondernemers in Fryslân.

Verwachting omzet in de komende drie maanden
Provincie2020 2e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)2020 1e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Overijssel -60,2-2,1
Utrecht -58,9-4,5
Flevoland -58,6-3,9
Gelderland -55,36,3
Noord-Holland -55,14,1
Limburg -54,6-0,9
Noord-Brabant -53,43,3
Zeeland -52,1-8,1
Zuid-Holland -51,85
Drenthe -50,4-5,5
Groningen -48,14,8
Fryslân -44,2-1,9

Wat verwachten ondernemers per provincie van de werkgelegenheid de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal van 2020 waren ondernemers in alle provincies pessimistisch over de werkgelegenheid in de komende maanden. Ondernemers in Utrecht en Limburg waren met ruim 28 procent het meest negatief. De verschillen tussen de provincies zijn niet heel groot. In Fryslân was men het minst pessimistisch, daar was bijna 20 procent negatief over de werkgelegenheid. In het eerste kwartaal van dit jaar dachten ondernemers in alle provincies nog positief over de werkgelegenheid.

Verwachting personeelssterkte in de komende drie maanden
Provincies2020 2e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)2020 1e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Utrecht-28,410,6
Limburg-28,34,1
Drenthe-25,64,5
Overijssel-24,59,1
Noord-Holland-23,47,1
Zuid-Holland-23,29,8
Gelderland-22,211,5
Groningen-21,62,8
Noord-Brabant-21,114,4
Flevoland-20,310,4
Fryslân-18,91,2
Zeeland-17,811,1

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals de omzetontwikkeling. Het ondernemersvertrouwen wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De vragen op basis waarvan het ondernemersvertrouwen wordt samengesteld komen uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze wordt gehouden onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. Dat zijn alle bedrijven zonder de banken, de verzekeraars en de pensioenfondsen.