Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van derde kwartaal in alle provincies hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negatief, en zijn in het derde kwartaal verbeterd. In het derde kwartaal was het ondernemersvertrouwen het laagst in Drenthe met -24. De onderlinge verschillen tussen provincies zijn niet heel groot, het minst negatief was het vertrouwen in Zeeland met -13.

Ondernemersvertrouwen provincies
Provincie2020 3e kwartaal*2020 2e kwartaal*
Drenthe-23,5-37,3
Noord-Holland-23,1-38
Utrecht-23,1-34,6
Limburg-19,3-38
Gelderland-18,6-34,1
Zuid-Holland-18-30,7
Flevoland-16,7-28,8
Noord-Brabant-16,1-30,5
Groningen-16,1-25,7
Overijssel-15,8-31,5
Fryslân-15,3-24,8
Zeeland-13,1-33,1
*voorlopige cijfers

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal waren in alle provincies nog meer ondernemers die de komende drie maanden een omzetdaling verwachten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. In het derde kwartaal waren ondernemers in 5 provincies weer positief over de verwachte omzet, en ook in de overige provincies waren ondernemers minder pessimistisch. Het meest optimistisch waren ondernemers in Fryslân en het meest pessimistisch waren ondernemers in Drenthe.

Verwachting omzet in de komende drie maanden
Provincie2020 3e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)2020 2e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Drenthe-5,6-50,4
Zuid-Holland-5,3-51,8
Gelderland-3,9-55,3
Groningen-2,4-48,1
Utrecht-2,2-58,9
Flevoland-1,9-58,6
Overijssel-0,2-60,2
Zeeland3,4-52,1
Noord-Brabant4,5-53,4
Limburg6,6-54,6
Noord-Holland7,2-55,1
Fryslân10,1-44,2

Wat verwachten ondernemers per provincie van de werkgelegenheid de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal van 2020 waren ondernemers in alle provincies nog pessimistisch over de werkgelegenheid in de komende maanden. In het derde kwartaal waren ondernemers in alle provincies positiever. Ondernemers Utrecht waren in het derde kwartaal het meest negatief. De verschillen tussen provincies zijn iets groter geworden dan in het tweede kwartaal. In Zeeland en Noord-Brabant waren respectievelijk 2 en 1 procent van de ondernemers positief over de werkgelegenheid.

Verwachting personeelssterkte in de komende drie maanden
Provincie2020 3e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)2020 2e kwartaal (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Utrecht-12,3-28,4
Noord-Holland-6-23,4
Groningen-5,7-21,6
Zuid-Holland-4,6-23,2
Flevoland-4,5-20,3
Fryslân-4,2-18,9
Drenthe-3-25,6
Limburg-2,6-28,3
Gelderland-1,8-22,2
Overijssel-0,7-24,5
Noord-Brabant1-21,1
Zeeland1,7-17,8

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals de omzetontwikkeling. Het ondernemersvertrouwen wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De vragen op basis waarvan het ondernemersvertrouwen wordt samengesteld komen uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze wordt gehouden onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. Dat zijn alle bedrijven zonder de banken, de verzekeraars en de pensioenfondsen.

Relevante links